Akciji za ljudska prava potrebni saradnici

Akcija za ljudska prava je grupa ljudi, pretežno pravnika, zainteresovanih da sistemski unaprijede uslove za poštovanje ljudskih prava u Crnoj Gori. Većina naših aktivnosti u vidu reagovanja na očigledna kršenja ljudskih prava, komentara nacrta i predloga zakonskih tekstova i državnih izvještaja o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori, pravnog savjetovanja u pogledu prava na obraćanje međunarodnim tijelima za zaštitu ljudskih prava, zalaganje za osnivanje REKOM, izrada informativne web-stranice itd. izvedena je volonterski, dok su posebne projekte na temu predloga i analize reforme izbora sudija, predloga reforme ustavnih garancija ljudskih prava, regionalne obuke pravnika o ljudskim pravima i istraživanje o homofobiji podržani od strane Instituta za otvoreno društvo, Ministarstva inostranih poslova Norveške i ambasada Velike Britanije i Njemačke.
Naredne godine očekujemo odobravanje sredstava za nove projekte – izradu obrazovnih priručnika za građane, izradu izvještaja o suđenjima za ratne zločine, unapređenje zakonske regulative i prakse zaštite slobode izražavanja.

Ako imate osnovno znanje o ljudskim pravima i motivisani ste da na bilo koji način učestvujete i pomognete naš rad, obratite nam se pismom, koje uključuje vašu biografiju na hra@t-com.me.
Dobro poznavanje engleskog jezika je poželjno.