27/04/2018

27/4/2018 PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Evropski sud za ljudska prava je juče donio dvije presude u predmetima Hoti protiv Hrvatske i Čakarević protiv Hrvatske: U predmetu Hoti protiv Hrvatske sud je utvrdio […]
19/04/2018

19/4/2018 VLADA DA OMOGUĆI PRIMJENU ZAKONA I ZAŠTITI NAJUGROŽENIJE OD ISKLJUČENJA STRUJE

NVO Akcija za ljudska prava (HRA) je danas uputila pismo predsjedniku Vlade Dušku Markoviću, ministru rada i socijalnog staranja Kemalu Purišiću i ministarki ekonomije Dragici Sekulić, […]