30/06/2020

PODNIJETA INICIJATIVA ZA OCJENU USTAVNOSTI NAREDBE O ZABRANI POLITIČKIH SKUPOVA

Akcija za ljudska prava (HRA) i Institut alternativa (IA) podnijeli su danas Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti naredbe ministra zdravlja o zabrani političkih skupova i […]
28/06/2020

Sloboda mirnog okupljanja u praksi Evropskog suda za ljudska prava

NVO Akcija za ljudska prava je objavila priručnik ,,Sloboda mirnog okupljanja u praksi Evropskog suda za ljudska prava”. Priručnik predstavlja evropski standard prava na slobodu mirnog […]
26/06/2020

APEL IA i HRA: DAJMO ŠANSU MIRU I RAZUMU, DRŽAVNI SLUŽBENICI DA OBEZBIJEDE POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA NEISTOMIŠLJENIKA

Akcija za ljudska prava (HRA) i Institut alternativa (IA) pozivaju Vladu, direktora Uprave policije, državno tužilaštvo i Ombudsmana da hitno obezbijede poštovanje ljudskih prava na mirno […]
25/06/2020

Priručnik za sprovođenje djelotvornih istraga u predmetima zlostavljanja

Priručnik za sprovođenje djelotvornih istraga u predmetima zlostavljanja
23/06/2020

Sloboda mirnog okupljanja u praksi Evropskog suda za ljudska prava

Sloboda mirnog okupljanja u praksi Evropskog suda za ljudska prava
21/06/2020

AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA O PRIMJEDBAMA PREDSJEDNICE VRHOVNOG SUDA NA RAČUN NVO I SUDSKOJ STATISTICI NA KOJOJ SE TEMELJI I POSLEDNJI IZVJEŠTAJ O RADU SUDOVA

Povodom zamjerke da nevladine organizacije „ne puštaju glas kad se targetiraju sudije na društvenim mrežama”, koju je uputila predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gospođa Vesna Medenica, […]
17/06/2020

OTVORITI GRANICE ZA SVE SA NEGATIVNIM PCR TESTOM ILI TESTIRATI NA GRANICI

Sindikat doktora medicine Crne Gore (SDMCG), Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za građansko obrazovanje (CGO) apeluju na ministra zdravlja i NKT da ulazak u […]
10/06/2020

BESPLATNO SAVJETOVANJE O SLOBODI IZRAŽAVANJA I PRAVU NA PRIVATNOST NA INTERNETU

Do 30. juna 2020. godine pružamo besplatne pravne savjete o slobodi izražavanja na internetu i pravu na privatnost. Javite nam se ako su za vrijeme vanrednih […]
10/06/2020

Presuda Suda u Strazburu: Nešić protiv Crne Gore

Evropski sud za ljudska prava je juče objavio presudu u predmetu Nešić protiv Crne Gore (predstavka br. 12131/18), u kojoj je utvrdio da je država podnosiocu […]
10/06/2020

Policija ne smije da diskriminiše učesnike javnih okupljanja

Akcija za ljudska prava (HRA) i Institut alternativa (IA) pozivaju Upravu policije da ujednači praksu i prekine da selektivno postupa prema učesnicima različitih javnih okupljanja. Za […]
09/06/2020

Presuda Suda u Strazburu: Drašković protiv Crne Gore

Evropski sud za ljudska prava je danas objavio presudu u predmetu Drašković protiv Crne Gore (predstavka br. 40597/17), u kojoj je utvrdio da je država podnositeljki […]
06/06/2020

ODMAH UKINUTI KARANTIN I TESTIRATI SVE POVRATNIKE

Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozivaju NKT i ministra zdravlja da odmah obezbijede testiranje svih osoba u karantinu i njihovo puštanje u […]