26/02/2020

ODGOVORNOST ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA JE NA VLADI – HRA SPREMNA DA POMOGNE

U okviru inicijative „Savez za Evropu“, predstavnici Akcije za ljudska prava (HRA), izvršna direktorka Tea Gorjanc Prelević i pravni savjetnici Stefan Šljukić i Katarina Bošković, sastali […]
17/02/2020

IZABRAN OSMI PREDSJEDNIK SUDA UPRKOS ZAKONSKOJ ZABRANI

Sudski savjet je saopštio da je na posljednjoj sjednici, održanoj 7. februara, izabrao sudiju Mihaila Anđelića za predsjednika Osnovnog suda na Žabljaku, iako je on do […]
12/02/2020

Info sesija: „Okupljanja za ljudska prava: Sloboda javne riječi u javnom prostoru”

Akcija za ljudska prava i Institut alternativa održaće sjutra, 13. februara u 12 h, u EU info centru, info sesiju tokom koje će predstaviti konkurs za […]
07/02/2020

Izvještaj HRA sa današnje sjednice Sudskog savjeta

Sudski savjet je danas održao sjednicu na kojoj je intervjuisao po jednog kandidata za funkcije predsjednika osnovnih sudova na Žabljaku i u Pljevljima, Mihaila Anđelića, dosadašnjeg […]
07/02/2020

NOVO NASILJE KAO POSLJEDICA RELATIVIZACIJE ZLOČINA

Snažno osuđujemo napad na aktiviste i aktivistkinje Fonda za humanitarno pravo (FHP), Inicijative mladih za ljudska prava iz Srbije i foruma ZFD na profašističkoj promociji knjige […]
05/02/2020

APEL ŠEST NEVLADINIH ORGANIZACIJA USTAVNOM SUDU 

Nevladine organizacije Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za građanske slobode, Evropska asocijacija za pravo i finansije, Institut alternativa, Institut za vladavinu prava i Mreža za […]
05/02/2020

Besplatna pravna pomoć u slučaju povrede prava na mirno okupljanje

U okviru projekta „Okupljanja za ljudska prava: Sloboda javne riječi u javnom prostoru”, koji Akcija za ljudska prava (HRA) sprovodi sa Institutom Alternativa (IA), pružamo besplatnu […]
01/02/2020

Evropski sud za ljudska prava – presuda Velikog vijeća o nedovoljnoj preciznosti izbornog zakona na osnovu koga je kažnjena politička stranka – Magyar Kétfarkú Kutya Párt protiv Mađarske (201/17)

Izvor: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-200657%22]} Datum: 20.1.2020. Veliko vijeće Evropskog suda za ljudska prava je našlo da je Mađarska prekršila pravo na slobodu izražavanja (čl. 10 EKLJP) političkoj stranci “Pas […]