30/04/2015

30/4/2015 – VDT DA PODNESE ZAHTJEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI PROTIV PRESUDE U SLUČAJU S.Č.

                              NVO Sigurna ženska kuća, Akcija za ljudska prava i Centar za ženska prava obratile su se Vrhovnom državnom […]
30/04/2015

31. Članak u kojem se piše o tuči u školskom dvorištu, novinar je ilustrovao fotografijom jednog učenika koji je osumnjičen za učestvovanje u tuči (srednjoškolac, 19 god.) na kojoj se vidi on sa flašom piva u ruci. Fotografiju je novinar preuzeo bez pitanja učenika sa njegovog fb profila (koji je otvoren za fb zajednicu). Ipak na tom profilu je bilo i drugih fotografija koje pokazuju učenika u svakodnevnim životnim situacijama, ali novinar se odlučio za ovu sa pivom. Da li je to mogao da uradi, ipak taj mladić treba da studira, budućnost je pred njim…

Objavljivanje fotografija  preuzetih sa društvenih mreža problematično je iz dva razloga, pravnog i etičkog. Pravno gledano, postavlja se pitanje autorskih prava, jer je osoba koja je […]
29/04/2015

29/4/2015 – DRŽAVLJANSTVO NE TREBA DA BUDE USLOV ZA ČLANSTVO PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADNIM TIJELIMA VLADE

Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), Centar za ženska prava i Juventas podnijeli su potpredsjedniku Vlade […]
26/04/2015

26/4/2015 KONTINUIRANA OBUKA SUDIJA I TUŽILACA MORA BITI I OBAVEZNA: PREDLOZI AKCIJE ZA LJUDSKA PRAVA ZA PROMJENE NACRTA ZAKONA O CENTRU ZA OBUKU U PRAVOSUĐU

Akcija za ljudska prava (HRA) je dostavila Ministarstvu pravde obrazložene predloge amandmana na Nacrt zakona o Centru za obuku u pravosuđu. Iznenađeni da Nacrt zakona uopšte […]
25/04/2015

25/4/2015 – ODRŽAN ZAVRŠNI SASTANAK MEDIJSKIH OMBUDSMANA POSVEĆEN MEĐUSOBNOJ SARADNJI I UJEDNAČENOJ PRIMJENI NOVINARSKOG KODEKSA

U petak je u organizaciji Akcije za ljudska prava (HRA) održan završni sastanak predstavnika medijskih samoregulatornih tijela na kojem su usvojeni zaključci i više od 40 […]
24/04/2015

24/4/2015 – POVODOM GOVORA MRŽNJE PROTIV LGBT OSOBA U NIKŠIĆU

Akcija za ljudska prava i Centar za ženska prava oštro osuđuju pojavu homofobnih grafita koji su juče osvanuli na fasadi zgrade Filozofskog fakulteta u Nikšiću i […]
24/04/2015

24/4/2015 – POVODOM ODLUKE USTAVNOG SUDA DA NE ODLUČUJE PRIORITETNO O POSKUPLJENJU GORIVA

Začuđeni smo odlukom Ustavnog suda da ne uzme u prioritetno odlučivanje inicijativu i predlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe o načinu obrazovanja maksimalnih maloprodajnih cijena […]
21/04/2015

KONKURS – dodjela malih grantova nevladinim organizacijama

Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprječavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije NVO Juventas i Akcija za ljudska prava (HRA) u okviru projekta […]
20/04/2015

30. Nedavno je jedan dnevni list objavio svega dvije rečenice dostavljenog saopštenja (saopštenje je integralno bilo dostupno na portalu drugog medija). Dakle, objavio je dvije informacije (od napr. pet ili šest), koje su tačne, ali izvučene iz konteksta, i ne pokazuju suštinu saopštenja. Nije ni navedeno da su te dvije rečenice preuzeli iz saopštenja. Da li je to ok?

U primjeru kojeg navodite izgleda da je dva puta prekršeno prvo načelo Kodeksa novinara Crne gore koje govori o potrebi da novinari objavljuju tačne i potpune […]
17/04/2015

17/4/2015 – Osnovni sud u Podgorici odbio tužbeni zahtjev direktorice HRA protiv Informera

HRA obavještava javnost da je sudija Osnovnog suda u Podgorici Aleksandar Stojanović u potpunosti odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev izvršne direktorke NVO Akcija za ljudska prava, […]
17/04/2015

17/4/2015 – POVODOM USVOJENIH IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI

Skupština je ove nedjelje između ostalih usvojila dva Zakona o izmjenama i dopunama, i to Zakona o vanparničnom postupku i besplatnoj pravnoj pomoći. Izmjenama Zakona o […]
09/04/2015

9/4/2015 – Nevladine organizacije pisale VDT-u povodom utvrđenog kršenja prava na privatnost zaposlenih u MANS-u

Posle pravosnažne presude Osnovnog suda u Podgorici, nevladine organizacije traže u pismu od Vrhovnog državnog tužioca da u javnom interesu zaštite ljudskih prava utvrdi ličnu odgovornost […]