27/03/2013

27/ 03/ 2013 Predstavljanje završnog izvještaja o ZIKS-u

Akcija za ljudska prava, u saradnji sa Centrom za antidiskriminaciju “EKVISTA”, Centrom za građansko obrazovanje (CGO) i Sigurnom ženskom kućom, u okviru projekta “Monitoring poštovanja ljudskih […]
26/03/2013

26/03/2013 Predstavljen Izvještaj ”Procesuiranje mučenja i zlostavljanja u Crnoj Gori”

Danas je predstavljen izvještaj ”Procesuiranje mučenja i zlostavljanja u Crnoj Gori”, izrađen u okviru projekta ”Monitoring poštovanja ljduskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori”, koji […]
25/03/2013

25/ 03/ 2013 Predstavljanje izvještaja ”Procesuiranje mučenja i zlostavljanja u Crnoj Gori”

Akcija za ljudska prava, u saradnji sa Centrom za antidiskriminaciju “EKVISTA”, Centrom za građansko obrazovanje (CGO) i Sigurnom ženskom kućom, u okviru projekta “Monitoring poštovanja ljudskih […]
21/03/2013

21/ 03/ 2013 Povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije, Akcija za ljudska prava želi posebno da osudi primjere rasizma u Crnoj Gori, kao što su slučaj podgoričke porodice […]
20/03/2013

20/ 03/ 2013 Prvi Međunarodni dan sreće

Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) rezolucijom 66/281 od 20. jula 2012. godine, proglasila je 20. mart Međunarodnim danom sreće, prepoznajući tako sreću i blagostanje kao univerzalne […]
19/03/2013

Izvještaj: Poštovanje ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama

12/03/2013

12/03/2013 POVODOM NEISTRAŽENIH SLUČAJEVA NAPADA NA SLOBODU IZRAŽAVANJA

Akcija za ljudska prava ponovo apeluje na Vrhovno državno tužilaštvo i policiju da preduzmu sve mjere iz svoje nadležnosti i djelotvorno istraže kršenja slobode izražavanja u […]
11/03/2013

11/ 03/ 2013 Uloga tužilaštva povodom afere “Snimak”

Nedavno objavljivanje snimaka izjava državnih i partijskih funkcionera[1] iz kojih je postala očigledna sistemska diskriminacija građana po partijskoj pripadnosti kroz zloupotrebe državnih resursa kako bi se […]
10/03/2013

Izvještaj: Procesuiranje Mučenja i Zlostavljanja u Crnoj Gori

10/03/2013

Izvještaj: Poštovanje ljudskih prava korisnika Javne ustanove “Komanski most”

10/03/2013

Izvještaj: Poštovanje ljudskih prava štićenika Javne ustanove Centar za djecu i mlade “Ljubović”

08/03/2013

Izvještaj: Poštovanje ljudskih prava pritvorenih lica i lica na izdržavanju kazne zatvora u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija