23/06/2009

Saopštenje za javnost povodom dostavljanja Skupštini predloga amandmana na Predlog zakonika o krivičnom postupku

Akcija za ljudska prava je dostavila članovima Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore i šefovima svih poslaničkih grupa predlog 18 amandmana na […]