30/08/2008

Akcija o ustavnim garancijama ljudskih prava

Stav NVO „Akcija za ljudska prava“ o garancijama ljudskih prava u novom Ustavu Crne Gore, tekst Predloga ustava, stav Venecijanske komisije o Nacrtu Ustava, sugestije za unapređenje Nacrta Ustava...Da preuzmete/pogledate dokumente kliknite na naslov ili na link 'Opširnije'...
22/08/2008

22/07/2008 Nacionalni izvještaj o stanju ljudskih prava

Nacionalni izvještaj o stanju ljudskih prava u skladu sa paragrafom 15 (A) Aneksa Rezolucije 5/1 Savjeta za ljudska prava, sa komentarima NVO Akcija za ljudska prava […]