21/06/2008

21/06/2008 Primjedbe na Nacrt Zakona o Ustavnom sudu

Akcija za ljudska prava je dostavila Ministarstvu pravde primjedbe na Nacrt Zakona o Ustavnom sudu, koje možete vidjeti u prilogu.
09/06/2008

Suzbiti prosjačenje u Crnoj Gori

Fondacija za stipendiranje Roma (FSR), Nacionalna romska kolacija „Romski krug” i Akcija za ljudska prava (HRA) pozivaju nadležne državne organe, u prvom redu državne tužioce Crne […]
02/06/2008

Saopštenje 25 NVO – apel za djelotvornu istragu prebijanja novinara Mladena Stojovića

Nevladine organizacije oštro protestuju zbog prebijanja novinara Mladena Stojovića i pozivaju nadležne institucije da što prije otkriju počinioce ovog događaja.