10/09/2007

Stav NVO „Akcija za ljudska prava“ o garancijama ljudskih prava u novom Ustavu Crne Gore HRA Comments on the Human Rights guarantees and provisions related to judiciary in the new Constitution in Montenegro

Stav NVO „Akcija za ljudska prava“ o garancijama ljudskih prava u novom Ustavu Crne Gore, tekst Predloga ustava, stav Venecijanske komisije o Nacrtu Ustava, sugestije za unapređenje Nacrta Ustava...Opširnije...
04/09/2007

Otvoreno pismo građanima i građankama Crne Gore povodom napada na gospodina Željka Ivanovića

Otvoreno pismo građanima i građankama Crne Gore povodom napada na osnivača i direktora dnevnika „Vijesti“ gospodina Željka Ivanovića Poštovani građani i građanke, možda bi trebalo da […]
04/09/2007

Novi ustav – primjedbe Akcije / New Constitution – criticism by HRA

– Stav NVO „Akcija za ljudska prava“ o garancijama ljudskih prava u novom Ustavu Crne Gore – HRA Comments on the Human Rights guarantees and provisions […]
02/09/2007

Reagovanje Akcije povodom napada na novinara Željka Ivanovića

Sinoćni napad na uglednog novinara Željka Ivanovića predstavlja još jedan čin u višegodišnjem brutalanom obračunu centara moći sa slobodom mišljenja i javne riječi u Crnoj Gori. […]
01/09/2007

Jačanje garancija nezavisnosti sudstva

         Projekat “Monitoring reforme pravosuđa” Kome se žaliti na (ne)rad sudija, suda, državnih tužilaca, advokata, notara, javnih izvršitelja, sudskih vještaka i posrednika IZVJEŠTAJ O PRIMJENI […]
01/09/2007

01/09/2007 Regionalni seminar za pravnike “Zabrana diskriminacije”, Igalo, 20-22. septembar 2007.

Regionalni seminar za pravnike “Zabrana diskriminacije” Igalo, Institut „dr Sima Miloševic“, 20. do 22. septembra 2007. Preuzmite program seminara ZABRANA DISKRIMINACIJE – program