Saopštenja – Crna Gora i Evropski sud za ljudska prava

26/11/2020

DESETA PRESUDA SUDA U STRAZBURU PROTIV CRNE GORE U 2020. GODINI

Evropski sud za ljudska prava je danas objavio presudu ,,Merkur System AD i drugi protiv Crne Gore”, u kojoj je utvrđena povreda prava na suđenje u […]
21/04/2020

Evropski sud za ljudska prava produžio trajanje vanrednih mjera zbog pandemije virusa Covid 19

Obavještenjima od 9. i 15. aprila 2020, Evropski sud za ljudska prava je istakao da produžava trajanje vanrednih mjera koje je usvojio 16. marta zbog globalne […]
05/03/2020

Evropski sud za ljudska prava: 4 presude i jedna odluka u slučajevima protiv Crne Gore

Evropski sud za ljudska prava je danas objavio četiri presude i jednu odluku u slučajevima pokrenutim protiv Crne Gore zbog povrede prava na suđenje u razumnom […]
01/02/2020

Evropski sud za ljudska prava – presuda Velikog vijeća o nedovoljnoj preciznosti izbornog zakona na osnovu koga je kažnjena politička stranka – Magyar Kétfarkú Kutya Párt protiv Mađarske (201/17)

Izvor: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-200657%22]} Datum: 20.1.2020. Veliko vijeće Evropskog suda za ljudska prava je našlo da je Mađarska prekršila pravo na slobodu izražavanja (čl. 10 EKLJP) političkoj stranci “Pas […]
18/07/2018

18/7/2018 EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: ISTRAGA UBISTVA ANE POLITKOVSKAJE NIJE BILA DJELOTVORNA

Presuda: Mazepa i drugi protiv Rusije (15086/07) Izvor: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-184660%22]} Datum: 17. jul 2018. Komentar: Radi se o presudi Evropskog suda za ljudska prava povodom istrage ubistva ruske istraživačke novinarke Ane […]
22/05/2018

22/5/2018 Evropski sud za ljudska prava i zločin Deportacije izbjeglica u Crnoj Gori

Evropski sud za ljudska prava je komunicirao Crnoj Gori predstavku grupe majki, supruga i kćerki stradalih izbjeglica koji su u Crnoj Gori u maju 1992. godine […]
05/05/2018

Crna Gora i Evropski sud za ljudska prava

Evropski sud za ljudska prava je prvu presudu u odnosu na Crnu Goru donio prije devet godina, 28. aprila 2009, u predmetu Bijelić protiv Crne Gore […]
07/12/2017

7/12/2017 O ODGOVORU DRŽAVE CRNE GORE NA POLICIJSKU TORTURU SUDIĆE EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Žrtve policijskog zlostavljanja u Zlatarskoj ulici u Podgorici, Branimir Vukčević i Momčilo Baranin, podnijeće predstavku Evropskom sudu za ljudska prava protiv Crne Gore, zato što su […]
06/12/2017

6/12/2017 EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA UTVRDIO DISKRIMINACIJU U SLUČAJU ALKOVIĆ

Evropski sud za ljudska prava utvrdio je juče da Crna Gora nije zaštitila pravo na psihofizički integritet jer nije ozbiljno istražila i kaznila rasistički motivisane napade […]
24/01/2014

24/1/2014 Evropski sud za ljudska prava uveo strožije uslove za podnošenje predstavke

Evropski sud za ljudska prava je uveo strožije uslove za podnošenje predstavke od 1. januara 2014. Prva značajna promjena je novi obrazac predstavke, koji se mora […]
20/04/2010

13/04/2010 – Evropski sud za ljudska prava ponovo utvrdio odgovornost Srbije zbog neizvršavanja presuda – u slučaju Krivošej neažuran sud majci godinama nije omogućio da viđa dijete

Evropski sud za ljudska prava donio je 13. aprila 2010. godine presudu u predmetu Krivosej v Serbia u kojoj je utvrđeno da je država Srbija prekršila […]