saopštenja

24/04/2010

23/04/2010 Povodom ustavne žalbe zbog onemogućavanja majci, Milijani Milić, da pristupi pretkrivičnim spisima povodom smrti njenog sina Nikole

Milijana Milić je 29. marta 2010. godine podnijela ustavnu žalbu, kojom je zahtijevala od Ustavnog suda da utvrdi da su odbijanjem državnog tužilaštva da joj dozvoli […]
20/04/2010

13/04/2010 – Evropski sud za ljudska prava ponovo utvrdio odgovornost Srbije zbog neizvršavanja presuda – u slučaju Krivošej neažuran sud majci godinama nije omogućio da viđa dijete

Evropski sud za ljudska prava donio je 13. aprila 2010. godine presudu u predmetu Krivosej v Serbia u kojoj je utvrđeno da je država Srbija prekršila […]
16/04/2010

17/04/2010 Predavanje “Pojam i značaj tranzicione pravde – s posebnim osvrtom na Crnu Goru”

Predavanje “Pojam i značaj tranzicione pravde – s posebnim osvrtom na Crnu Goru”, u okviru osme generacije Škole ljudskih i manjinskih prava Centra za građansko obrazovanje, […]
11/04/2010

11/04/2010 Predavanje “Osjetljiva granica izmedju prava na slobodu izražavanja i prava na privatnost“

Predavanje “Osjetljiva granica izmedju prava na slobodu izražavanja i prava na privatnost” u okviru modula „Ljudska prava između zakona i prakse” škole Inicijative mladih za ljudska […]
26/03/2010

26/03/2010 Predavanje “Pravo na reparacije za žrtve ratnih zločina i teških kršenja ljudskih prava”

Predavanje na temu “Pravo na reparacije za žrtve ratnih zločina i teških kršenja ljudskih prava”, u okviru Škole nove politike Inicijative mladih za ljudska prava iz […]
15/03/2010

15/03/2010: Sastanak predstavnika HRA i misije Evropske komisije za procjenu vladavine prava u Crnoj Gori

Izvršna direktorka Akcije za ljudska prava, Tea Gorjanc Prelević, razgovarala je u petak, 12. 03. 2010. sa predstavnicima misije Evropske komisije za procjenu vladavine prava u […]
10/03/2010

09/03/2010 Saopštenje povodom objavljivanja izvještaja Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja i drugog nečovječnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja

Iznenađeni smo odlukom Vlade da omogući objavljivanje izvještaja Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja i drugog nečovječnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja (CPT) zbog toga što smo […]
17/02/2010

17/2/2010 Zajedničko saopštenje NVO povodom sastanka sa upravom ZIKS

Na inicijativu direktora Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS), gospodina Milana Radovića, u utorak, 16. februara održan je višečasovni sastanak predstavnika nevladinih organizacija i predstavnika uprave […]
12/02/2010

12/02/2010 Povodom usvajanja predloga izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Crne Gore u domenu odgovornosti za klevetu

Šteta je što se reformi tako ozbiljnog zakona od značaja za prava i interese građana kao što je Krivični zakonik pristupilo bez održavanja javne rasprave. Da […]
10/02/2010

10/02/2010 Saopštenje članica i članova Koalicije za REKOM iz Crne Gore o zaključku Savjeta TVCG u vezi prikazivanja filma „Rat za mir“ o opsadi Dubrovnika 1991-1992. godine

Danas smo primili zvanično obavještenje i zapisnik Savjeta RTCG sa sjednice na kojoj je povodom našeg zahtjeva da se devetnaesta godišnjica početka opsade Dubrovnika obilježi prikazivanjem […]
09/02/2010

09/02/2010 Inicijativa za saradnju sa Vladom na temeljnoj reformi krivične i građanske odgovornosti za klevetu i uvredu

Akcija za ljudska prava i Novinarsko samoregulatorno tijelo podnijeli su inicijativu Vladi za saradnju na temeljnoj reformi zakonskog uređenja odgovornosti za povredu časti i ugleda u […]
02/02/2010

2/2/2010 Podnijet zahtjev Vladi za pristup CPT izvještaju na osnovu Zakona o pravu na slobodan pristup informacijama

Akcija za ljudska prava je danas na osnovu Zakona o pravu na slobodan pristup informacijama podnijela zahtjev Vladi Crne Gore za pristup izvještaju Evropskog komiteta za […]