15/7/2015 – THE FIRST NATIONAL CONFERENCE ON THE JUDICIAL REFORM PROCESS HELD

5The 1st National Conference on the Judicial Reform Process, under working title: “Judicial Reform in Montenegro – results achieved” has been held in Podgorica today.

The Conference was organised by NGO Human Rights Action (HRA) and NGO Center for Monitoring and research (CeMI), in cooperation with the Ministry of Justice within the Judicial Reform Monitoring Project, supported by the EU through the IPA 2013 Civil Society Facility Montenegro programme and the Kingdom of Netherlands through MATRA programme. The Conference was attended by judges, court presidents, public prosecutors, representatives of the Ministry of Justice, the Judicial Council, the Association of Judges of Montenegro, Association of State Prosecutors of Montenegro, Bar Association, Notary Chamber, Chamber of Public Executors, Centre for Mediation, non-governmental organizations, international organizations and diplomatic representatives.

At the opening session, the audience was addressed by Mr. Zoran Pažin, the Minister of Justice, Ms. Annalisa Giansanti, Political Affairs Advisor at the EU Delegation to Montenegro, Mr. Aleksandar Momirov, representative of Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ms. Stanka Vučinić, Deputy President of the Supreme Court of Montenegro, Mr. Ivica Stanković, Supreme State Prosecutor of Montenegro, Ms. Tea Gorjanc Prelević, HRA Executive Director and Mr. Zlatko Vujović, President of the Governing Board of CeMI. Opening the conference, Ms. Gorjanc Prelević said that the aim and motive of HRA and CeMI engagement in the project “Monitoring of Judicial Reform”, implemented in cooperation with the Ministry of Justice, was to “contribute that the reform is not carried out endlessly, to prevent prescribing the same strategic objectives as before, but complete the reform successfully during the following three years, as provided by the current Judicial Reform Strategy for the period 2014-2018. This can be achieved by objectively examining the results of the reforms, for which we have gathered here today. ”

>>>15/7/2015 – ODRŽANA PRVA NACIONALNA KONFERENCIJA O REFORMI PRAVOSUĐA

Danas je u Podgorici održana Prva nacionalna konferencija o reformi pravosuđa pod nazivom „Reforma pravosuđa u Crnoj Gori – ostvareni rezultati”.

Konferenciju su organizovale NVO Akcija za ljudska prava (HRA) i NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) u saradnji sa Ministarstvom pravde u okviru projekta “Monitoring reforme pravosuđa” podržanog od strane Delegacije EU u Crnoj Gori kroz “IPA 2013 Civil Society Facility Montenegro” program i Ambasade Kraljevine Holandije kroz „MATRA” program. Konferenciji su prisustvovali sudije, predsjednici sudova, državni tužioci, predstavnici Ministarstva pravde, Sudskog savjeta, Udruženja sudija Crne Gore, Udruženja državnih tužilaca Crne Gore, Advokatske komore, Notarske komore, Komore javnih izvršitelja, Centra za posredovanje, nevladinih organizacija, međunarodnih organizacija i diplomatski predstavnici.

U uvodnom dijelu konferencije govorili su g-din Zoran Pažin, ministar pravde, g-đa Annalisa Giansanti, predstavnica Delegacije EU u Crnoj Gori, g-din Aleksandar Momirov, predstavnik ambasade Kraljevine Holandije, g-đa Stanka Vučinić, zamjenica predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, g-din Ivica Stanković, Vrhovni državni tužilac Crne Gore, g-đa Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica HRA i g-din Zlatko Vujović, predsjednik UO CeMI. Otvarajući konferenciju, g-đa Gorjanc Prelević je rekla da je cilj i motiv angažovanja HRA i CeMI u projektu „Monitoring reforme pravosuđa“, koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom pravde, „da doprinesu da se reforma ne sprovodi unedogled, da se ponovo ne prepisuju isti strateški ciljevi kao do sada, već da se u naredne tri godine reforma uspješno i okonča, kako je i predviđeno aktuelnom Strategijom reforme pravosuđa za period 2014-2018. Put do toga je objektivno sagledavanje rezultata dosadašnje reforme, i u tom cilju smo se danas okupili“.

>>>14/7/2015 – ANNOUNCEMENT OF THE FIRST NATIONAL CONFERENCE ON THE JUDICIAL REFORM PROCESS

NGO Human Rights Action (HRA) and NGO Center for Monitoring and research (CeMI), in cooperation with the Ministry of Justice, are organising tomorrow, on 15 July 2015 at 10:00 am at the Ramada hotel, the 1st National Conference on the Judicial Reform Process, under working title: “Judicial Reform in Montenegro – results achieved”. The conference will be held within the Judicial Reform Monitoring Project, supported by the EU through the IPA 2013 Civil Society Facility Montenegro programme and the Kingdom of Netherlands through MATRA programme.

The audience will be addressed by Mr. Zoran Pažin, the Minister of Justice, Ms. Annalisa Giansanti, Political Affairs Advisor at the EU Delegation to Montenegro, Mr. Aleksandar Momirov, representative of Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ms. Stanka Vučinić, Deputy President of the Supreme Court of Montenegro, Mr. Ivica Stanković, Supreme State Prosecutor of Montenegro, Ms. Tea Gorjanc Prelević, HRA Executive Director and Mr. Zlatko Vujović, President of the Governing Board of CeMI.

Within the Conference, three panel discussions will be held on the following topics:

1. “Election, evaluation, promotion and determining liability of judges and prosecutors”;
2. “Transparency and accessibility of judicial institutions – the requirement for increasing public confidence in the judiciary”; and
3. “The development and role of the judicial professions and other professions in the function of the judiciary in the reform process”.

The high representatives from the judiciary institutions and professions, the media and CSOs will speak at these panels.

The report on realized activities in the judiciary reform process 2007 – 2014 will be presented at the Conference.

The Agenda of the Conference is available here.

>>>14/7/2015 – NAJAVA PRVE NACIONALNE KONFERENCIJE O REFORMI PRAVOSUĐA

Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) u saradnji sa Ministarstvom pravde, sjutra, 15. jula 2015. u 10:00 h u hotelu Ramada organizuju prvu nacionalnu Konferenciju o reformi pravosuđa, pod radnim nazivom: „Reforma pravosuđa u Crnoj Gori – ostvareni rezultati”. Konferencija se održava u okviru projekta “Monitoring reforme pravosuđa” podržanog od strane Delegacije EU u Crnoj Gori kroz “IPA 2013 Civil Society Facility Montenegro” program i Ambasade Kraljevine Holandije kroz „MATRA” program.

Na Konferenciji će govoriti g-din Zoran Pažin, ministar pravde, g-đa Annalisa Giansanti, predstavnica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, g-din Aleksandar Momirov, predstavnik ambasade Kraljevine Holandije, g-đa Stanka Vučinić, zamjenica predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, g-din Ivica Stanković, Vrhovni državni tužilac Crne Gore, g-đa Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica HRA i g-din Zlatko Vujović, predsjednik UO CeMI.

U okviru Konferencije održaće se 3 panel diskusije na teme:

1. Izbor, ocjenjivanje, napredovanje i utvrđivanje odgovornosti sudija i tužilaca;
2. Transparentnost i dostupnost pravosudnih institucija – uslov povećanja povjerenja javnosti u pravosuđe; i
3. Razvoj i uloga pravosudnih profesija i drugih profesija u funkciji pravosuđa u procesu reforme.

U okviru panela će govoriti predstavnici pravosudnih institucija, medija i nevladinih organizacija.

Na Konferenciji će biti predstavljen i Izvještaj o realizovanim aktivnostima u procesu reforme pravosuđa 2007-2014.

Pozivamo Vas da prisustvujete Konferenciji i o njoj obavijestite širu javnost.

Agenda Konferencije je dostupna ovdje.

>>>13/7/2015 – OBEŠTEĆENJE JE OBAVEZA DRŽAVE

Vladu obavezuju višestruki razlozi pravičnosti da unesrećene porodice u Murinu prestane da tretira kao državne neprijatelje

Vojni savez NATO je bombardovao Saveznu Republiku Jugoslaviju od 24. marta do 10. juna 1999. godine zbog politike tadašnjeg državnog vrha, odnosno represije koju su vojska i policija sprovodile na Kosovu. U Crnoj Gori su gađani, po pravilu, vojni ciljevi.

U petak, 30. aprila 1999. godine, prilikom bombardovanja mosta u varoši Murino na sjeveru Crne Gore, avioni NATO su pogodili i prodavnicu i Dom kulture i oštetili druge civilne objekte. Tom prilikom je stradalo šest civila, od kojih troje djece u prodavnici, dok je četvoro ljudi teže povrijeđeno. Poginuli su Miroslav Knežević (14), Olivera Maksimović (13), Julija Brudar (11), Vukić Vuletić (46), Milka Kočanović (69) i Manojlo Komatina (72). Sirene se tog dana nisu čule, niti je bilo drugog upozorenja na opasnost, što je činjenica utvrđena i pravosnažnom sudskom odlukom.

Od maja 2008. godine, porodice poginulih i jedna povrijeđena osoba tuže se sa državom – ministarstvima unutrašnjih poslova i odbrane za naknadu štete. Bliski srodnici poginulih, njih 27, i jedan povrijeđeni, zahtijevali su naknadu nematerijalne štete u pojedinačnim iznosima od 13.000 do 20.000 eura, zbog duševnih bolova i troškova sahrane, odnosno fizičkih bolova, straha i troškova liječenja.

Sve zajedno 453.500€ eura.

>>>2/7/2015 – DISCUSSION ON THE NEED TO AMEND THE MEDIA ACT HELD

A discussion on the need to amend the Media Act has been organized by NGO Human Rights Action, with the support of the Australian Embassy.

The audience was addressed by ministers Zoran Pažin and Pavle Goranović, the Australian ambassador, H.E. Julia Fini, Tea Gorjanc Prelević, HRA Executive director and members of the working group that proposed the amendments to the Media Act: Azra Jasavić, Pozitivna Crna Gora MP, Dragoljub Duško Vuković, journalist and media analyst, Jadranka Vojvodić, Deputy Director of the Agency for Electronic Media and Goran Đurović, member of the RTCG Council and the President of the Managing Board of the Coalition of NGOs Saradnjom do cilja.

Following an extensive discussion, the conclusion was that the working group will list numerous supported reasons for amendments to the Media Act, which has not been amended for 13 years since its adoption, that it will initiate the consultative hearings before the Parliament with the Minister of Culture, in order to create formal gap analysis of the legal framework for the media, after which, hopefully, a working group for drafting the amendments to the Act will be established.

>>>2/7/2015 – ODRŽANA RASPRAVA O POTREBI ZA IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEDIJIMA

Održana je rasprava o potrebama za izmjenama i dopunama Zakona o medijima u organizaciji Akcije za ljudska prava uz podršku Australijske ambasade.

Na raspravi su govorili ministri Pavle Goranović i Zoran Pažin, ambasadorka Australije, Nj.E. Julija Fini, Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica HRA i članovi i članice radne grupe koja je predložila izmjene i dopune Zakona: Azra Jasavić, poslanica Pozitivne Crne Gore, Duško Vuković, novinar i medijski analitičar, Jadranka Vojvodić, zamjenica direktora Agencije za elektronske medije i Goran Đurović, član Savjeta RTCG i predsjednik UO Koalicije Saradnjom do cilja.

Poslije iscrpne rasprave zaključak je da će radna grupa popisati više iznijetih i podržanih razloga za izmjene i dopune Zakona o medijima, koji nije mijenjan 13 godina od njegovog donošenja, da će inicirati održavanje konsultativnog saslušanja u Skupštini sa ministrom kulture, u cilju izrade zvanične analize nedostataka zakonskog okvira za rad medija, posle koje bi se, nadamo se, osnovala radna grupa za izradu nacrta izmjena i dopuna Zakona.

>>>1/7/2015 – NAJAVA RASPRAVE O POTREBI ZA IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEDIJIMA

Rasprava o potrebi za izmjenama i dopunama Zakona o medijima u organizaciji Akcije za ljudska prava (HRA), održaće se sjutra, 2. jula 2015 u hotelu Ramada sa početkom u 10:30.

Na raspravi će, pored amabasadorke Australije u Beogradu Nj.E. g-đe Džulije Fini, govoriti i ministar pravde g-din Zoran Pažin, kao i ministar kulture g-din Pavle Goranović. Između ostalih, prisustvo je potvrdila i većina pozvanih poslanika, sudija, urednika medija i advokata.

Radna grupa HRA je kao polazište za razgovor i usaglašavanje, pripremila i učesnicima sjutrašnjeg skupa dostavila predlog izmjena i dopuna Zakona o medijima kojima se precizira pravo na privatnost, dužna novinarska pažnja i osnovi za isključenje odgovornosti novinara za štetu, precizira pravo na objavljivanje ispravke i odgovora i propisuju kratki rokovi u postupku za ostvarivanje tog prava (dostupan ovdje). HRA je 2010. godine predložila slične izmjene i dopune Zakona o medijima u okviru šireg Predloga reforme odgovornosti za povredu časti i ugleda u Crnoj Gori, koji je obuhvatao i izmjene Ustava i Krivičnog zakonika. U međuvremenu je jedino došlo do izmjena Krivičnog zakonika u pravcu dekriminalizacije krivičnih djela Klevete i Uvrede, što je nedovoljno da bi se zaštitila ljudska prava na slobodu izražavanja i privatnost u medijima.

>>>30/6/2015 – REACTION TO DENIAL OF MONUMENT TO THE VICTIMS OF DEPORTATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA REFUGEES

NGOs Anima, Human Rights Action, Centre for Civic Education (CCE) and Aleksandar Saša Zeković, president of the Council for Civic control of the police work, express their dissatisfaction and regret due to the decision of the majority of councillors of Municipal Assembly of Herceg Novi to be absent (SNP and Clubs of Democrats) or sustained (DPS, Izbor, New Serbian Democracy) during the voting on the initiative to build a monument in honour of victims of crime of deportation, in front of the Security centre in Herceg Novi where Bosnian refugees were illegally detained in 1992, and in an organised manner deported to enemy army of Bosnian Serbs as hostages.

Victims of this crime are undisputed, and that they were detained and deported as hostages in an illegal manner was determined with the final verdict. The only disputable issue is that the court failed to recognise the war crime in that.

Absence or sustained attitude on paying the tribute to innocent victims, for majority of which we still do not know the whereabouts of their graves, is a measure of humanity of councillors of Municipal Assembly of Herceg Novi and the will of Montenegro to face the truth and prevent anything similar from happening again.

On the other hand, we welcome the decision of Dragan Šimrak and Milica Berberović from SDP and of Jovana Šijaković from Izbor who voted for this initiative.

Ljupka Kovačević, coordinator, ANIMA
Tea Gorjanc Prelević, executive director, Human Rights Action
Daliborka Uljarević, executive director, CCE
Aleksandar Saša Zeković, president, Council for Civic control of the police work

>>>30/6/2015 – REAGOVANJE NA ODBIJANJE SPOMENIKA ŽRTVAMA DEPORTACIJE BIH IZBJEGLICA

 

NVO Anima, Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje i Aleksandar Saša Zeković, predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, izražavaju razočarenje i žaljenje zbog odluke većine odbornika Skupštine opštine Herceg-Novi da budu odsutni (SNP i Klub Demokrata) ili uzdržani (DPS, Izbor, Nova srpska demokratija) prilikom glasanja o inicijativi da se žrtvama zločina deportacije izbjeglica podigne spomenik ispred Centra bezbjednosti Herceg-Novi, gdje su 1992. nezakonito privođeni i odakle su organizovano izručeni njima neprijateljskoj vojsci bosanskih Srba u svojstvu talaca.

Nesporne su žrtve ovog zločina, a da su nezakonito uhapšeni i izručeni kao taoci utvrđeno je i pravosnažnom presudom. Sporno je jedino to što sud u tome nije prepoznao ratni zločin.

>>>20/6/2015 – POVODOM NAJAVE STAMBENOG ZBRINJAVANJA ROMA IZ HERCEG NOVOG

NVO Mladi Romi i NVO Akcija za ljudska prava pozdravljaku akciju Opštine Herceg Novi i njemačke nevladine organizacije HELP, koji će zajedničkim snagama stambeno zbrinuti šest romskih porodica koje trenutno žive u improvizovanim objektima na Šištetu u Igalu.

Opština je obezbijedila tri placa sa komunalnim priključcima na kojima će HELP finansirati izgradnju montažnih kuća za tri od šest porodica. Nadamo se da će se uskoro pronaći odgovarajuće lokacije i za preostale tri ugrožene porodice.

Ove porodice trenutno žive na placu koji je u vlasništvu Instituta dr Simo Milošević, koji je u junu prošle godine podnio i tužbu za njihovo iseljenje.

>>>17/6/2015 – IN THE SHADOW OF THE MAGNA CARTA LIBERTATUM ANNIVERSARY – CONSTITUTIONAL COURT 18 MONTHS HALTS DECISION ON ITS OWN CONSTITUTIONALITY

Montenegro also celebrated 800 years since the adoption of the Great Charter of Liberties (Magna Carta Libertatum), which established the principle that every government must be bound by law and which adoption marked the beginning of the historic journey of establishing the rule of law.

Montenegro, however, welcomes this anniversary with a Constitutional Court working at full capacity although its election has been challenged as unconstitutional 18 months ago.

Since December 2013, when the current composition of the Constitutional Court has been elected, the Court rendered more than 850 decisions, which remain in the shadow of doubt on the disputed legitimacy of judges that rendered these decisions.

The Protector of Human Rights and Freedoms, Mr. Šućko Baković, filed on 15 November 2013 a proposal for review of the constitutionality of the Constitutional Act for the implementation of amendments to the Constitution and the Law on the Constitutional Court, arguing that the mandates of the former composition judges were terminated unconstitutionally by prescribing reasons for termination of their functions by an act of lower legal force, i.e. a law, regardless of the conditions prescribed by the Constitution. The same initiative for constitutional review has been filed by attorneys at law Orle Marković and Predrag Mugoša. The Court is obliged to decide on the proposal filed by the Ombudsman.

>>>17/6/2015 – U SJENCI JUBILEJA VELIKE POVELJE SLOBODA – USTAVNI SUD 18 MJESECI BEZ ODLUKE O SOPSTVENOJ USTAVNOSTI

I Crna Gora obilježava osamsto godina od donošenja Velike povelje sloboda (Magna Carta Libertatum), kojom je ustanovljen princip da svaka vlast mora biti vezana zakonom i čijim donošenjem je započeo istorijski put stvaranja pravne države. Ovaj jubilej Crna Gora dočekuje sa Ustavnim sudom, koji radi punom parom iako je njegov izbor osporen kao neustavan još prije 18 mjeseci.

Od decembra 2013, kada je izabran trenutni sastav sudija, do danas, Ustavni sud je donio preko 850 odluka koje ostaju u sijenci sumnje osporenog legitimiteta sudija koji su ove odluke donijeli.

Podsjećamo da je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, 15. novembra 2013. podnio Predlog za ocjenu ustavnosti Ustavnog zakona za sprovođenje Amandmana na Ustav Crne Gore i Zakona o Ustavnom sudu tvrdeći da su sudijama iz tadašnjeg sastava protivustavno prekinuti mandati tako što je mimo uslova propisanih Ustavom razlog za prestanak njihove funkcije propisan aktom niže pravne snage, tj. zakonom. (Istu inicijativu za ocjenu ustavnosti su podnijeli i advokati Orle Marković i Predrag Mugoša).

Dodatno, Venecijanska komisija je u mišljenju o usvojenim amandmanima na Ustav Crne Gore izrazila žaljenje što crnogorske vlasti nijesu dopustile da sudije Ustavnog suda ostanu na svojim funkcijama do kraja mandata.

>>>16/6/2015 – UPON ATTACK ON JOURNALIST ALMA LJUCA FROM BAR

Human Rights Action (HRA) condemns last week’s demolition of vehicle of daily Dnevne novine correspondent from Bar, Alma Ljuca. This is the second attack on daily Dnevne novine correspondent’s property within a month, i.e. third attack on a journalist’s property (vehicle of daily Dan correspondent was damaged in May). Since the beginning of 2015, according to the Police Directorate’s press release, three other cases of attacks on journalists (endangering safety, dissemination of information about private and family life) have been reported, which unfortunately continues the trend from 2014, when 10 similar cases were reported to the police.

The attack is particularly worrying bearing in mind that journalist Ljuca recently reported on the misuse of funds for housing solidarity construction and departure of Montenegrin citizens to the war in Syria, which are certainly topics of public interest, and which provoked tensions earlier.

>>>16/6/2015 – POVODOM NAPADA NA NOVINARKU ALMU LJUCA IZ BARA

Akcija za ljudska prava (HRA) osuđuje demoliranje vozila dopisnice Dnevnih novina iz Bara, Alme Ljuce, prošle nedjelje. Ovo je već drugi napad na imovinu dopisnica Dnevnih novina u roku od mjesec dana, odnosno treći ukupno na imovinu novinara (vozilo dopisnika Dana iz Bijelog Polja oštećeno je takođe u maju). Od početka godine, prema saopštenju Uprave policije, prijavljena su još tri slučaja napada na novinare (ugrožavanje sigurnosti, iznošenje ličnih i porodičnih prilika), čime se, nažalost, nastavlja trend iz 2014, tokom koje je policiji prijavljeno čak 10 ovakvih slučajeva.

Napad posebno zabrinjava, imajući u vidu da je novinarka Ljuca nedavno izvještavala o zloupotrebama Fonda za stambeno-solidarnu izgradnju i odlasku crnogorskih građana na ratište u Siriji, što su svakako teme od javnog interesa, kakve su i ranije izazivale tenzije.

>>>