5/12/2016 ČETVRT VIJEKA ZLOČINA BEZ KAZNE

slika

Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Centar za suočavanje sa prošlošću – DOCUMENTA podsjećaju da je 6. decembra prije 25 godina posebno eskalirao neopravdani napad vojnika Jugoslovenske narodne armije (JNA) i crnogorskih rezervista na Dubrovnik.

Samo tog dana 1991. godine od granatiranja je poginulo 19 ljudi, 60 je ranjeno, spaljena je biblioteka Međunarodnog univerzitetskog centra sa 20.000 knjiga i znatno oštećeno staro jezgro grada pod zaštitom UNESCO. Opsada Dubrovnika je počela 1. oktobra 1991. godine i trajala je devet mjeseci.

Za ratne zločine izvršene prilikom napada na Dubrovnik (napada na civile i civilne objekte) u posljednjih 25 godina osuđene su samo dvije osobe, bivši general JNA, Pavle Strugar, i njemu podređeni komandant Miodrag Jokić, i to pred međunarodnim sudom – Haškim tribunalom, iako je opšte poznato da su prilikom opsade Dubrovnika i zauzimanja okolnog područja izvršeni brojni ratni zločini prema civilnom stanovništvu u vidu ubistava, zlostavljanja, uništavanja i pljačke imovine.

240 dana građani i građanke Dubrovnika živjeli su u kopnenoj i pomorskoj blokadi, 138 dana bez struje i vode, više od četiri mjeseca proveli su u skloništima. Na području Konavala, Župe Dubrovačke i primorja u blizini Dubrovnika, snage JNA uništavale su selo za selom, rušeći, pljačkajući i paleći civilne objekte. Dio stanovništva izbjegao je u Dubrovnik, sjevernu Dalmaciju i na otoke, a u selima su ostali uglavnom stariji mještani od kojih su mnogi ubijeni ili odvedeni u logore JNA u Morinju u Crnoj Gori ili u Bileći u BIH. Od posljedica rata na dubrovačkom području stradalo je 116 civila, poginulo je 194 hrvatskih branitelja i 165 pripadnika JNA iz Crne Gore, 443 osobe zatočene su u logorima Morinj i Bileća, prognano je 33 hiljade osoba i uništen 2.071 stambeni objekat. Državni zvaničnici Crne Gore prihvatili su već odgovornost za pljačku stoke sa farme u Grudama i pregovarali o odšteti zbog opreme oduzete dubrovačkom aerodromu.

>>>4/12/2016 15 NVO NOVOJ VLADI UPUTILO APEL ZA ASISTENTE U NASTAVI

15 NVO uputilo je u petak 2. decembra, pismo apela za trajno održivo angažovanje asistenata u nastavi za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama predsjedniku nove Vlade Crne Gore, Dušku Markoviću, ministru prosvjete, Damiru Šehoviću i ministru rada i socijalnog staranja Kemalu Purišiću.

To je treći po redu apel istim povodom, prethodna dva su bila upućena premijeru i ministrima prethodne Vlade i ostala su bez efekta.

Pismo u Word-u preuzmite ovdje. Prethodna pisma su dostupna na: http://www.hraction.org/?p=11765.

Podsjećanje:

Problem održivog angažovanja asistenata u nastavi za djecu s posebnim obrazovnim potrebama nije riješen već više godina. Oni su angažovani po ugovoru na određeno vrijeme, plaćani su malo i neuredno, njihov status je uvijek bio vrlo neizvjestan, pa je to sve neke iskusne asistente na kraju i odvratilo od tog posla. Ove školske godine, koja je počela u posebnim okolnostima pred izbore, problem je kulminirao. Ministarstvo prosvjete je propustilo da za ovu školsku godinu blagovremeno angažuje dovoljno asistenata za djecu uključenu u inkluzivno obrazovanje. Asistenti, kojih nije bilo dovoljno, angažovani su da volontiraju, što je dovelo dotle da su roditelji najčešće plaćali asistente ili i sjedjeli sa djecom u klupama da bi ona nešto mogla da nauče.  Neki asistenti tvrde da su i obmanuti obećanjima da će im volonterski rad naknadno biti plaćen. Poslije izbora, asistenti su angažovani na osnovu konkursa koji su raspisani u različito vrijeme, tako da su neki asistenti volontirali duže, neki kraće, odnosno, neki roditelji su duže, a neki kraće plaćali asistente svojoj djeci. Pored svega toga, angažovani su i neki asistenti bez ikakvog prethodnog iskustva i pedagoškog obrazovanja, koje djeca nisu prihvatala.

NVO su još u septembru tražile:

1) da škole hitno sistematizuju radna mjesta asistenata, da bi se tako obezbijedio njihov trajni i održivi angažman, a tako su i pred izbore mogli da budu plaćeni;
2) da se obezbijedi da se za asistente angažuju osobe koje su stručne za taj posao i imaju najviše iskustva;
3) da se promjeni član zakona u kome piše da se taj odgovoran posao po pravilu obavlja volonterski.

Uprkos najave iz Ministarstva prosvjete pred izbore da će pripremiti predloge za trajno rješenje problema i pozvati predstavnike NVO na razgovor, to se nije desilo.

Tea Gorjanc Prelević, HRA: “Očekujemo da premijer i članovi nove Vlade hitno obrate pažnju na problem s angažovanjem asistenata u nastavi, koji je doveo do kršenja prava djece na besplatno inkluzivno obrazovanje i zabranu diskriminacije. Zbog propusta Ministarstva prosvjete da na početku školske godine adekvatno angažuje asistente u nastavi, djeca, njihovi roditelji i asistenti su dovedeni u ponižavajući položaj, bespotrebno su izloženi stresu i finansijskim troškovima. Nevladine organizacije su u septembru dale predloge za rješavanje problema, koji su nažalost ignorisani, pa je u međuvremenu došlo i do neravnopravnog tretiranja asistenata, odnosno djece i njihovih roditelja. Želimo da pomognemo novoj Vladi da problem hitno i trajno rješi na dobrobit djece i nadamo se da ćemo ubrzo dobiti odgovor na naše pismo.”

Pismo su uputile sledeće nevladine organizacije:

Naše sunce
Akcija za ljudska prava (HRA)
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG)
Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama
Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju u Podgorici
Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju u Nikšiću
Udruženje Roditelji
Centar za građansko obrazovanje (CGO)
Centar za ženska prava (CŽP)
Centar za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA
Institut alternativa (IA)
Juventas
Sigurna ženska kuća (SŽK)
Odred izviđača “Njegoš”
Pandora

14/10/2016 BEZ POZIVA NA SASTANAK O ASISTENTIMA, NASTAVLJENO KRŠENJE ZAKONA

10/11/2016 BORBA ZA ASISTENTE U NASTAVI: 15 NVO PONOVO PISALO VLADI

29/9/2016 APEL NVO ZA TRAJNO ODRŽIVO ANGAŽOVANJE ASISTENATA U NASTAVI ZA DJECU SA POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

1/9/2016 MINISTARSTVU PROSVJETE: HITNO I TRAJNO OBEZBIJEDITE ASISTENTE U NASTAVI DJECI SA POSEBNIM POTREBAMA30/11/2016 CONSTITUTIONAL COMPLAINT FILED FOR BANNING ACADEMIC WALK OF PRIDE IN NIKŠIĆ IN 2015

slika

On behalf of NGO LGBT Forum Progres and NGO Hiperion, NGO Human Rights Action (HRA) filed constitutional complaint (in Montenegrin) against the judgement of the Supreme Court of Montenegro from September 2016, upholding the decision of the Police and Ministry of Interior Affairs on a temporary ban of the „Academic walk of pride“ in September 2015.

HRA claims the Supreme Court violated the right to freedom of assembly and prohibition of discrimination i.e. equality before the law, to the members of NGO LGBT Forum Progres and Hiperion, contrary to the Constitution of Montenegro, European Convention for the Protection of Human Rights and Freedoms and International Covenant on Civil and Political rights.

LGBT Forum Progres and Hiperion, organisations promoting the rights and freedoms of LGBTIQ persons, in July 2015 filed notification with the Police for peaceful assembly entitled “Academic walk of pride” on 18 September 2015 in Nikšić. The Chief of Security Centre in Nikšić passed the decision on a temporary ban of the assembly, estimating it as too big security risk. This decision was confirmed by the Ministry of Interior Affairs. The Administrative Court dismissed the lawsuit filed by HRA on behalf of the organisers, and the Supreme Court upheld the judgment of the Administrative Court. The walk has not been held to date, although its organisers expressed willingness to agree with the Police on both date and venue.

The decisions prohibiting the event contained no convincing reasons for supposedly high security risk of the planned event, and it was especially not explained why the Police was unable to respond to such a risk, as it had previously responded twice in Podgorica and once in Budva, providing for similar pride parades to take place.

On the same day when the “Academic walk of pride” was banned, the Yugoslav Communist Party was allowed to organise another event, although members of that Party, as well as members of some football fan groups, threatened members of NGO LGBT Forum Progres and Hiperion. Besides the obvious discrimination of organizers of the prohibited walk, a particular reason of concern is that Police filed no criminal charges in relation to the threats, but found the solution in prohibiting peaceful gathering of potential victims of violence.

We expect that the Constitutional Court will implement standards of the European Court of Human Rights to which HRA, LGBT Forum Progres and Hiperion have unsuccessfully referred in the previous procedure before the Ministry of Interior Affairs and courts, and that by adopting the appeal the Constitutional Court will assert that Montenegro is obliged to ensure the right to peaceful assembly also to those people with whose views not everybody agrees, including groups ready for violence.

Tea Gorjanc Prelević, HRA executive director

Bojana Jokić, president of the Management Board, NGO LGBT Progres

Ksenija Rakočević, president of the Management Board, NGO Hiperion

24/9/2015 – COMPLAINT FILED AGAINST THE POLICE DECISION TO BAN LGBT ASSEMBLY IN NIKŠIĆ30/11/2016 USTAVNA ŽALBA ZBOG ZABRANE ŠETNJE PONOSA U NIKŠIĆU 2015. GODINE

slika

NVO Akcija za ljudska prava je za NVO LGBT Forum Progres i NVO Hiperion podnijela ustavnu žalbu protiv presude Vrhovnog suda iz septembra 2016, kojom je potvrđena odluka Uprave policije i MUP-a o privremenoj zabrani “Akademske šetnje ponosa” u Nikšiću, u septembru 2015. godine.

Ustavnom žalbom se tvrdi da je Vrhovni sud povrijedio pravo na slobodu okupljanja i zabranu diskriminacije, odnosno jednakost pred zakonom, pripadnicima NVO LGBT Forum Progres i Hiperion, suprotno Ustavu Crne Gore, Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i sloboda i Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima.

Naime, LGBT Forum Progres i Hiperion su, kao organizacije koje se bave zaštitom i promocijom prava i sloboda LGBTIQ osoba, u julu 2015. godine podnijeli prijavu policiji za održavanje mirnog okupljanja pod nazivom “Akademska šetnja ponosa” 18. septembra 2015. godine u Nikšiću. Odlučujući po prijavi, načelnik Centra bezbjednosti Nikšić donio je rješenje o privremenoj zabrani šetnje, jer je procijenjeno da ona predstavlja veliki bezbjednosni rizik. Ovo rješenje je potvrdio MUP, Upravni sud je zatim odbio tužbu organizatora, a Vrhovni sud potvrdio presudu Upravnog suda. Šetnja do danas nije održana, iako su njeni organizatori u prijavi izrazili spremnost na dogovor sa policijom i oko datuma i mjesta održavanja mirnog okupljanja.

U rješenjima o zabrani skupa i Uprave policije i MUP-a, koje su prihvatili sudovi, nisu dati uvjerljivi razlozi za stav o navodno visokom bezbjednosnom riziku planiranog događaja, a posebno ni u rješenju ni u sudskim presudama nije obrazloženo zašto policija na takav rizik nije bila u stanju da odgovori, kao što je, na primjer, odgovorila dva puta u Podgorici i jednom u Budvi, obezbjeđujući povorke ponosa.

Uprava policije je zabranila održavanje „Akademske šetnje ponosa“, a istog dana dozvolila skup Jugoslovenskoj komunističkoj partiji, čiji su pripadnici, kao i pripadnici navijačkih grupa, prijetili pripadnicima  NVO LGBT Forum Progres i Hiperion. Pored očigledne diskriminacije organizatora zabranjene šetnje, posebno zabrinjava i to što policija zbog prijetnji nasiljem nije podnijela ni jednu krivičnu prijavu, već je rješenje našla u zabrani mirnog okupljanja potencijalnih žrtava tog nasilja.

Očekujemo da Ustavni sud primjeni standarde iz prakse Evropskog suda za ljudska prava na koje su HRA, LGBT Forum Progres i Hiperion u prethodnom postupku bezuspješno ukazivali MUP-u i sudovima, i da usvajanjem žalbe pokaže da je Crna Gora dužna da obezbjedi pravo na mirno okupljanje i onim ljudima sa čijim se stavovima ne slažu svi, a posebno grupe nasilnika.

Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica, NVO Akcija za ljudska prava

Bojana Jokić, predsjednica UO, NVO LGBT Forum Progres

Ksenija Rakočević, predsjednica UO, NVO Hiperion

28/6/2016 MJESEC PONOSA LGBT OSOBA UPRAVNI SUD ODBACIO TUŽBU POVODOM ZABRANE OKUPLJANJA U NIKŠIĆU

24/9/2015 – PODNIJETA ŽALBA PROTIV RJEŠENJA O ZABRANI LGBT SKUPA U NIKŠIĆU23/11/2016 LECTURE OF LEPA MLAĐENOVIĆ ON ANTY-PSYCHIATRIC MOVEMENT AND DEINSTITUTIONALIZATION ON FRIDAY, 25 NOVEMBER, AT 5 P.M. IN THE SPECIAL PSYCHIATRIC HOSPITAL IN KOTOR

We are inviting you to the second lecture within the project “Beyond exclusion – effective rights for mental health patients” supported by the European Union through EU Delegation in Montenegro and Kotor Municipality, implemented by the Human Rights Action (HRA), Center for Women and Peace Education – ANIMA and the Mental Disability Advocacy Center (MDAC). The aim of these lectures is to raise awareness on the rights and needs of persons with mental disabilities, including their reintegration into society.

Three lectures are planned within the Special Psychiatric Hospital in Kotor. The lectures are intended both for the public and employees of the BPS Kotor, as a place of encounter and exchange of knowledge and experiences with lectures from the country and region, which would open a range of topics of importance to the treatment and rights of persons with mental illness. Last week, Lidija Vasiljević, Ph.D., psychologist, psychotherapist and educator of psychodrama, held the first lecture last week about stigmatization of people with mental disabilities.

The second lecture will be given by Lepa Mladjenović, psychologist and activist from Belgrade, entitled Anti-psychiatry movement and institutionalization, on Friday 25 November at 5p.m., in the hall of the Educational Center within the SPB Kotor.

We hope that you will recognize the importance of these issues for our local community and society as a whole and help us eradicate stigma and discrimination with progressive and humane approach to these important issues.23/11/2016 NAJAVA JAVNIH PREDAVANJA: PREDAVANJE LEPE MLAĐENOVIĆ NA TEMU “ANTIPSIHIJATRIJSKI POKRET I DEINSTITUCIONALIZACIJA” U PETAK 25. NOVEMBRA U 17H U BOLNICI U KOTORU

Pozivamo Vas na drugo predavanje u okviru projekta “Van izolacije – Ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima” kojeg realizuju Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA i Mental Disability Advocacy Center (MDAC) uz podršku Evropske komisije i Opštine Kotor. Cilj serije javnih predavanja na različite teme mentalnog zdravlja je unapređenje informisanosti i razvijanje svijesti opšte populacije o pravima i potrebama osoba sa mentalnim oboljenjima i neophodnosti njihove reintegracije u društvo.

Planirana su tri predavanja u krugu Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor. Predavanja su namijenjena zainteresovanoj javnosti i zaposlenima u SPB Kotor kao mjestu susreta i razmjene znanja i iskustava sa predavačima iz zemlje i regiona koji će otvoriti niz tema od značaja za tretman i prava osoba sa mentalnim oboljenjima. Prvo predavanje je prošle nedjelje održala dr Lidija Vasiljević, psihološkinja, psihoterapeutkinja i edukatorka psihodrame na temu stigmatizacije osoba sa mentalnim oboljenjima.

Drugo predavanje održaće Lepa Mlađenović, psihološkinja i aktivistkinja iz Beograda na temu: Antipsihijatrijski pokret i deinstitucionalizacija, u petak 25. novembra u 17h, u sali Edukativnog centra u okviru SPB Kotor.

Nadamo se da ćete prepoznati značaj ovih tema za našu lokalnu zajednicu i društvo u cjelini i svojim učešćem pomoći da iskorijenimo stigmatizaciju i diskriminaciju naprednim i humanim pristupom ovim važnim pitanjima.17/11/2016 COMPLAINT FILED WITH THE COUNCIL FOR CIVIL CONTROL OF POLICE FOR TREATMENT OF POLICE OFFICERS DURING INFORMATIVE INTERVIEW WITH MS. PATRICIA POBRIĆ

Human Rights Action (HRA) today filed complaint (in Montenegrin) to the Council for Civil Control of Police on the conduct of police officers of the Security Centre in Podgorica during the informative interview with Ms. Patricia Pobrić on 17 October 2016.

Ms. Pobrić claims that the Police did not inform her of her right to come to the interview with a lawyer, she was not given a copy of the minutes of the interview, although she asked for it, she was not informed about who interviewed her. She further alleges that it was not necessary for her to spend three full hours answering same questions and that she was worried about the fact the police knew what sport her children were training and who their coach was.

Described conduct of the police is contrary to Article 259 of the Code of Criminal Procedure, which regulates “the collection of information from citizens” by the police. The Council has been asked also to examine how the police obtained information from private life of Ms. Pobrić and her children.17/11/2016 PRITUŽBA SAVJETU ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE ZBOG POSTUPANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA PRILIKOM INFORMATIVNOG RAZGOVORA SA PATRICIOM POBRIĆ

Akcija za ljudska prava (HRA) je danas podnijela pritužbu Savjetu za građansku kontrolu rada policije na postupanje službenika CB Podgorica prilikom informativnog razgovora sa Patriciom Pobrić 17. oktobra 2016.

Gospođa Pobrić tvrdi da joj u telefonskom pozivu na informativni razgovor nije predočeno da ima pravo da dođe sa advokatom, da joj nije data kopija zapisnika o razgovoru, iako ga je tražila, da joj nije rečeno ko s njom razgovara, da nije bilo neophodno da na razgovoru provede tri puna sata odgovarajući na ista pitanja, i da je zabrinulo to što je policija imala informacije o tome šta treniraju njena djeca i ko im je trener.

Opisano postupanje je protivno članu 259 Zakonika o krivičnom postupku koji uređuje ”prikupljanje obavještenja od građana” od strane policije. Od Savjeta je zatraženo da ispita i kako je policija došla do informacija iz privatnog života gospođe Pobrić i njene djece.16/11/2016 ANNOUNCEMENT OF PUBLIC LECTURES: LECTURE OF LIDIJA VASILJEVIĆ ON STIGMATIZATION OF PEOPLE WITH MENTAL DISABILITIES ON FRIDAY 5 P.M. IN THE SPECIAL PSYCHIATRIC HOSPITAL IN KOTOR

Human Rights Action (HRA), Center for women and peace education (ANIMA) and Mental Disability Advocacy center (MDAC), within the project “Beyond exclusion – effective rights for mental health patients” supported by the European Union through EU Delegation in Montenegro, will organize three public lectures on topics of mental health, social distance towards people with mental disabilities, as well as on the social movements that have influenced the process of deinstitutionalization of person with mental disabilities, such as the anti-psychiatry movement in Italy in the seventies. The aim of these lectures is to improve information and raise awareness on the rights and needs of persons with mental disabilities, including their reintegration into society.

According to the World Health Organization, one in four people will have a mental health problem at some point in their life. So, every fourth person suffers in a way that usually cannot share with others for fear that if he would seek for professional help and possible diagnosis he would be stamped and separated from the community. People with mental disabilities are in most countries excluded from the society to which they belong. This, according to the progressive approach of the Declaration on the Rights of Persons with Disabilities represents a violation of their human rights. According to its Article 19 every person has the right to live in the community, which means that institutions, even those of mental health care – are not a place to live. Multiple discrimination people are especially endangered. The general public neither knows nor wants to know about these people. Culture of stigmatization of which they are victims must be eradicated, and this is possible only through the study of the current situation, comprehensive public information and its sensitivity to this issue.

In this regard, three lectures are planned within the Special Psychiatric Hospital in Kotor. The lectures are intended both for the public and employees of the SPB Kotor, as a place of encounter and exchange of knowledge and experiences with lectures from the country and region, which would open a range of topics of importance to the treatment and rights of persons with mental disabilities. The fact that a public debates will be organized within the Hospital provides “crossing an invisible border”, which, as a rule, there are about closed institutions in which there are people with mental disabilities. Population of Kotor has over half a century of experience of social distance which is necessary to minimize by the humanization of interpersonal relationships that begins with new knowledge and willingness to talk and exchange.

The first lecture will be held by dr Lidija Vasiljević, psychologist, psychotherapist and educator of psychodrama on the topic: The stigmatization of people with mental disabilities, on Friday 18 November at 5p.m., in the hall of the Educational Center within the SPB Kotor.

The lectures are open for all interested parties. In particular, we encourage interested members of the community, family members of people with mental disabilities, professional and activist public and media representatives to, with their participation in the discussion, help to walls of prejudice that separate us become more permeable and less painful.16/11/2016 NAJAVA JAVNIH PREDAVANJA: PREDAVANJE LIDIJE VASILJEVIĆ NA TEMU “STIGMATIZACIJA OSOBA SA MENTALNIM OBOLJENJIMA” U PETAK U 17H U BOLNICI U KOTORU

U okviru projekta “Van izolacije – Ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima” kojeg realizuju Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA i Mental Disability Advocacy Center (MDAC) uz podršku Evropske unije i Opštine Kotor, predviđena je serija javnih predavanja na različite teme mentalnog zdravlja, socijalne distance koju društvo ima prema osobama sa mentalnim oboljenjima, kao i društvenim pokretima koji su uticali na proces deinstitucionalizacije osoba sa mentalnim poteškoćama, poput antipsihijatrijskog pokreta u Italiji sedamdesetih godina XX vijeka. Cilj ovih predavanja je unapređenje informisanosti i razvijanje svijesti o pravima i potrebama osoba sa mentalnim oboljenjima, uključujući njihovo ponovno uključivanje u društvo.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije jedna od četiri osobe će imati problema sa mentalnim zdravljem u nekom momentu u svom životu. Dakle, svaka četvrta osoba pati na način koji najčešće ne može podijeliti sa drugima iz straha da će ga obraćanje za stručnu pomoć i eventualna dijagnoza žigosati i izdvojiti iz zajednice. Osobe sa mentalnim poteškoćama su u većini zemalja isključene od strane društva kome pripadaju. Ovo, prema progresivnom pristupu Deklaracije o pravima osoba sa invaliditetom predstavlja kršenje njihovih ljudskih prava. Prema njenom članu 19 svaka osoba ima pravo na život u zajednici, što znači da institucije, pa i one mentalnog zdravlja – nisu mjesto za život. Posebno su ugrožene višestruko diskriminisane osobe. Opšta javnost niti zna niti želi da zna za ove ljude. Kultura stigmatizacije čije su oni žrtve mora biti iskorijenjena, a to je moguće jedino kroz istraživanje postojećeg stanja, opsežno informisanje javnosti i njenu senzibilizaciju na ovu problematiku.

U tom smislu planirana su tri predavanja u krugu Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor. Predavanja su namijenjena i javnosti i zaposlenima u SPB Kotor, kao mjesto susreta i razmjene znanja i iskustava sa predavačima iz zemlje i regiona koji bi otvorili niz tema od značaja za tretman i prava osoba sa mentalnim oboljenjima. Činjenica da se javne tribine organizuju u krugu bolnice osigurava „prelazak nevidljive granice”, koja po pravilu postoji oko institucije zatvorenog tipa u kojoj se nalaze osobe sa mentalnim problemima. Stanovništvo Kotora ima preko pola vijeka iskustva socijalne distance koju je neophodno minimizirati humanizacijom međuljudskih odnosa koja počinje novim saznanjima i spremnošću na razgovor i razmjenu.

Prvo predavanje održaće dr Lidija Vasiljević, psihološkinja, psihoterapeutkinja i edukatorka psihodrame na temu: Stigmatizacija osoba sa mentalnim oboljenjima, u petak 18. novembra u 17h, u sali Edukativnog centra u okviru SPB Kotor.

Predavanja su otvorena za sve zainteresovane. Posebno ohrabrujemo zainteresovane članove zajednice, članove porodica osoba sa mentalnim poteškoćama, stručnu i aktivističku javnost, te predstavnike medija da svojim učešćem u raspravi pomognemo da zidovi predrasuda koji nas razdvajaju postanu propusniji i manje bolni.15/11/2016 PORTAL DAN: CRNA GORA KAO GAMBIJA

Tea Gorjanc-Prelević o gašenju Vajbera i pozivu na informativni razgovor Patricie Pobrić: ”Crna Gora mora još dosta da uradi da bi usvo­ji­la evrop­sku kul­tu­ru ljud­skih pra­va, i u to­me mo­ra­ju da pred­nja­če nje­ni dr­žav­ni slu­žbe­ni­ci ko­ji se če­sto po­na­ša­ju su­prot­no to­me.”

Pročitajte detaljnije u tekstu “Dana”.

slika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10/11/2016 STRUGGLE FOR TEACHING ASSISTANTS CONTINUES: 15 NGOs WROTE TO THE GOVERNMENT AGAIN

After the initial appeal for permanent and sustainable resolution of the problem of engagement of teaching assistants for children with special educational needs, sent to the Government on 29 September by the group of NGOs for human rights, another letter on the same subject was sent yesterday to the Prime Minister Milo Đukanović, Minister of Education Predrag Bosković and Minister of Labour and Social Welfare Boris Marić. The letter points out that in the meantime nothing has been done towards a permanent solution of the problem, but that in practice schools acted contrary to the proposals of NGOs and led to an unjustified distinction between children with special educational needs.

For more details please read a letter (in Montenegrin) and help to remain this important issue in the focus of public attention and attract the attention of those who are responsible to provide the right to free inclusive education.

29/9/2016 NGOs APPEAL FOR PERMANENT AND SUSTAINABLE ENGAGEMENT OF TEACHING ASSISTANTS FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

1/9/2016 TO THE MINISTRY OF EDUCATION: URGENTLY AND PERMANENTLY PROVIDE SPECIAL EDUCATION NEEDS TEACHING ASSISTANTS10/11/2016 BORBA ZA ASISTENTE U NASTAVI: 15 NVO PONOVO PISALO VLADI

Posle prvobitnog apela za trajno i održivo rješavanje problema angažovanja asistenata u nastavi za djecu s posebnim obrazovnim potrebama, koji je grupa NVO za ljudska prava uputila Vladi 29. septembra, juče je novo pismo na istu temu poslato predsjedniku Vlade Milu Đukanoviću, ministru prosvjete Predragu Boškoviću i ministru rada i socijalnog staranja Borisu Mariću. U pismu se ukazuje da u međuvremenu nije urađeno ništa u pravcu trajnog rješavanja problema, već je u praksi postupljeno suprotno predlozima NVO, što je dovelo i do neopravdanog razlikovanja među djecom s posebnim obrazovnim potrebama.

Molimo da u pismu pročitate detaljnije o čemu se radi i pomognete da ovo važno pitanje ostane u žiži pažnje javnosti i privuče pažnju onih koji su odgovorni da djeci obezbijede pravo na besplatno inkluzivno obrazovanje.

14/10/2016 BEZ POZIVA NA SASTANAK O ASISTENTIMA, NASTAVLJENO KRŠENJE ZAKONA

14/10/2016 PORTAL VIJESTI: JOŠ NEMA SASTANKA NVO I MINISTARSTVA: ASISTENTI U NASTAVI I DALJE VOLONTIRAJU

29/9/2016 APEL NVO ZA TRAJNO ODRŽIVO ANGAŽOVANJE ASISTENATA U NASTAVI ZA DJECU SA POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

1/9/2016 MINISTARSTVU PROSVJETE: HITNO I TRAJNO OBEZBIJEDITE ASISTENTE U NASTAVI DJECI SA POSEBNIM POTREBAMA9/11/2016 TUFIK SOFTIĆ CASE: STATE PROSECUTOR DENIGRATES THE PROBLEM OF UN-INVESTIGATED ATTACK ON JOURNALIST BY PLEA AGREEMENT

By concluding a plea agreement with Draško Vuković, who admitted to had falsely testified about attackers on journalist Tufik Softić and agreed to pay the fine of € 1700, the State Prosecutor’s Office denigrates the problem of un-investigated attempted murder of journalist Softić.

Softić was suspecting already in 2007, when the attack on him occurred, that Vuković, a member of Darko Šarić’s clan, participated in the organisation of the attack on him and had notified the police about his suspicion. However, Vuković was interviewed by the investigating authorities only seven years after the attack and on his own initiative, when he came in to falsely report three persons for the attack. The state then conducted a year and a half-long unsuccessful investigation against the three men he reported.

The State Prosecutor’s Office now assessed that such an act deserved only a fine of € 1700 and nothing else.

In the letter HRA director Tea Gorjanc Prelević and Tufik Softić’s attorney Dalibor Tomović addressed to the Supreme State Prosecutor Ivica Stanković on 18 January 2016 asking him to initiate procedures to establish responsibility of police officers and those with the State Prosecutor’s Office responsible for obvious failures to conduct an effective investigation in the case, the question was also raised whether the State Prosecutor would charge Vuković for perjury due to his false testimony in the investigation on the basis of which three persons were investigated for almost two years (the letter is available here).

Ten months later, the Supreme State Prosecutor has neither ensured further investigation nor initiated any action against those responsible for ineffective investigation, but only concluded a plea agreement with Vuković for perjury, who obstructed the investigation for a year and a half.

Finally, a question remains of why Vuković had given false testimony? Whose interests was he protecting and why is there no indication that the State Prosecutor’s Office is at all interested to find out the answer?

1/11/2016 NINE YEARS OF UNINVESTIGATED ATTEMPTED MURDER OF JOURNALIST TUFIK SOFTIĆ

6/4/2016 SPECIAL STATE PROSECUTOR’S OFFICE IS CHECKING CLAIMS OF OBSTRUCTION OF THE INVESTIGATION OF ATTACK ON JOURNALIST TUFIK SOFTIĆ

20/1/2016 – THE SUPREME STATE PROSECUTOR TO DETERMINE RESPONSIBILITY FOR INEFFICIENT INVESTIGATION OF ATTEMPTED MURDER OF JOURNALIST TUFIK SOFTIĆ

12/08/2013 On the new attempt to intimidate journalist Tufik Softić9/11/2016 DRŽAVNO TUŽILAŠTVO SPORAZUMOM O PRIZNANJU KRIVICE NIPODAŠTAVA PROBLEM NEISTRAŽENOG NAPADA NA SOFTIĆA

Zaključivanjem sporazuma o priznanju krivice sa Draškom Vukovićem, koji je priznao da je lažno svjedočio o napadačima na novinara Tufika Softića i pristao da za to plati novčanu kaznu od 1700 eura, državno tužilaštvo nipodaštava problem neistraženog pokušaja ubistva novinara Softića.

Softić je sumnjao da je Vuković, pripadnik klana Darka Šarića, učestvovao u organizaciji napada na njega još 2007. godine kada je o tome i obavijestio policiju. Međutim, Vuković je u istrazi tog slučaja prvi put saslušan tek sedam godina kasnije i to na njegovu inicijativu, kada je došao da lažno prijavi tri osobe, protiv kojih je država onda godinu i po dana bezuspješno vodila istragu.

Državno tužilaštvo je sada procijenilo da takav postupak zaslužuje samo 1700 eura kazne i ništa više.

>>>