28/09/2014 HRA PREDLOZI PROTIV SNIŽAVANJA GARANCIJA LJUDSKIH PRAVA U ZKP-U

Akcija za ljudska prava (HRA) smatra da neke od predloženih izmjena i dopuna Zakonika o krivičnom postupku unazađuju postojeće garancije zaštite ljudskih prava, jačanjem ovlašćenja tužilaca i policije, bez sudske kontrole. Ovo je korak koji bi možda sebi mogla da priušte društva sa dugogodišnjom tradicijom vladavine prava, ali ne i Crna Gora, čije državno tužilaštvo i policija tek treba da dokažu samostalnost i stručnost, pogotovo u zaštiti ljudskih prava.

HRA je Ministarstvu pravde dostavila ukupno 12 predloga na Nacrt ZKP-a, ovdje navodimo neka od rješenja koja su sporna sa stanovišta zaštite ljudskih prava:

>>>23/09/2014 THE SPECIAL PROSECUTOR’S OFFICE SHOULD CONTINUE BEING COMPETENT FOR WAR CRIMES

Human Rights Action (HRA) disagrees with the proposed Draft Law on the Special State Prosecutor’s Office suggesting war crimes no longer fall within the jurisdiction of the Special State Prosecutor’s Office, but within the High Prosecutors’ Offices instead.

>>>23/09/2014 O PREDLOGU DA SPECIJALNO TUŽILAŠTVO VIŠE NE BUDE NADLEŽNO ZA RATNE ZLOČINE

Akcija za ljudska prava (HRA) izražava neslaganje sa rješenjem predviđenim Nacrtom zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu, prema kome slučajevi ratnih zločina više neće biti u nadležnosti tog tužilaštva, već viših tužilaštava.

HRA nije saglasna sa stavom koji je na javnoj raspravi saopštio predstavnik Ministarstva pravde da su ratni zločini stvar prošlosti, a da Specijalno tužilaštvo treba da se bavi budućnošću. Naprotiv, kako ratni zločini nijesu odgovarajuće istraženi, smatramo da je za postizanje vladavine prava prvo neophodno raščistiti zločine iz prošlosti.

>>>21/09/2014 ON THE OCASSION OF THE BEGINNING OF CONSTRUCTION OF HOUSING FOR MOST VULNERABLE INHABITANTS OF THE SETTLEMENT „ZVERINJAK“

Human Rights Action (HRA) was very pleased to learn that the construction of housing for the most vulnerable families from settlement Zvjerinjak in Nikšić had been initiated.

We are glad that the Municipality of Nikšić has accepted our proposal that the objects should be built on existing foundations at the municipal land in Gračanica. We expect the construction of three objects to be finished as soon as possible, so that the families can spend the winter in their new homes.

Please note that the Municipality of Niksic is still looking for donors for the missing amount of 40,000 €, in order to build a fourth house necessary to ensure that all inhabitants of Zvjerinjak  in need receive appropriate housing. HRA already attempted to provide donations from local construction companies, but unfortunately without success.

>>>21/9/2014 POVODOM POČETKA RADOVA NA OBJEKTIMA ZA STAMBENO NAJUGROŽENIJE STANOVNIKE NASELJA ZVJERINJAK

Akcija za ljudska prava je s radošću primila vijest o početku izgradnje objekata za trajno zbrinjavanje stambeno najugroženijih porodica iz naselja Zvjerinjak u Nikšiću.

Drago nam je da je opština Nikšić uvažila naš predlog da se buduća tri objekta izgrade na već postojećim temeljima u naselju Gračanica. Očekujemo da se objekti izgrade što je prije moguće, da bi porodice zimu dočekale u novim domovima.

Skrećemo pažnju da opština Nikšić i dalje traži donatora za izgradnju četvrtog potrebnog objekta u vrednosti od nedostajućih 40.000 eura, koji je neophodan da bi svi najugroženiji stanovnici Zvjerinjaka bili odgovarajuće stambeno zbrinuti. HRA je pokušala da obezbijedi donaciju građevinskih firmi, ali do sada u tome nažalost nismo imali uspjeha.

>>>19/09/2014 PRODUŽEN KONKURS ZA IDEJNO RJEŠENJE NASLOVNE STRANICE PRIRUČNIKA “ETIČNO NOVINARSTVO”

Poštovani i poštovane,

Obavještavamo Vas da je NVO Akcija za ljudska prava produžila rok za dostavljanje predloga/ idejnog rješenja za naslovnu stranicu priručnika „Etično novinarstvo“.

Novi rok za dostavu predloga je nedelja, 28.9.2014.

Podsjećamo da će najbolji predlog biti nagrađen novčanom nagradom u iznosu od 100 EUR, uz sva autorska prava.

Predloge slati na e-mail adresu: hra@t-com.me18/09/2014 WORKSHOP ON THE IMPLEMENTATION OF THE OPTIONAL PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (OP-ICESCR)

HRA, CEDEM and the International Network on Economic, Social and Cultural Rights (ESCR-Net) organised a workshop on the implementation of the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (OP-ICESCR) in Budva, Montenegro on 15-16 September. The workshop was organized with the support of the Ministry of Foreign Affairs of Finland and the Ford Foundation and gathered activists of Civil Society Organizations in order to exchange experiences and ideas about the possibilities of effective protection of economic, social and cultural rights in Montenegro under the Optional Protocol, which entered into force in May 2013.

>>>18/09/2014 ODRŽANA RADIONICA POSVEĆENA PRIMJENI OPCIONOG PROTOKOLA UZ MEĐUNARODNI PAKT O EKONOMSKIM, SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA (OP-ICESCR) U CRNOJ GORI

U organizaciji CEDEM-a, Akcije za ljudska prava i Međunarodne mreže o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (ESCR-Net), u Budvi je 15/16. septembra održana radionica posvećena primjeni Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (OP-ICESCR) u Crnoj Gori. Radionica je organizovana uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Finske i Ford fondacije i okupila je aktiviste i aktivistkinje organizacija civilnog društva, sa ciljem razmjene iskustava i ideja o mogućnostima efikasne zaštite ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava na osnovu Opcionog protokola, koji je stupio na snagu u maju 2013. godine.

>>>KONKURS ZA IDEJNO RJEŠENJE NASLOVNE STRANICE PRIRUČNIKA “ETIČNO NOVINARSTVO”

NVO Akcija za ljudska prava Vas poziva da dostavite predlog/ idejno rješenje za naslovnu stranicu priručnika „Etično novinarstvo“, u vidu karikature ili fotografije.

Najbolji predlog će biti nagrađen novčanom nagradom u iznosu od 100 EUR, uz sva autorska prava.

Rok za dostavu predloga je ponedjeljak, 22.9.2014.

Predloge slati na e-mail adresu: hra@t-com.me11/09/2014 PROPOSALS TO THE DRAFT LAW AMENDING THE LAW ON FREE LEGAL AID

The Ministry of Justice organised a public discussion on the Draft Law Amending the Law on Free Legal Aid, which lasted until 9 September 2014.

Human Rights Action (HRA) believes that the new version of the Law brings improvements, especially regarding the means test for exercising the right to free legal aid, which means that more poor persons will now be able to exercise this right.

>>>11/09/2014 PREDLOZI NA NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI

Ministarstvo pravde organizovalo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koja je završena 9. septembra 2014.

Akcija za ljudska prava (HRA) smatra da nova verzija zakona sadrži poboljšanja posebno u dijelu imovinskog cenzusa za ostvarivanje prava na BPP, pa će tako mnogo više siromašnih građana sada moći da ostvari ovo pravo.

Međutim, HRA i dalje apeluje na Ministarstvo pravde da se besplatna pravna pomoć proširi i na upravni postupak, u skladu sa praksom iz regiona i preporukama međunarodnih tijela, posebno zbog toga što mnogi siromašni građani upravo u ovom postupku ostvaruju prava vezana za socijalno obezbjeđenje i dr.

>>>10/09/2014 HRA COMMENTARY OF THE RELIESED OPINION OF THE BASIC STATE PROSECUTOR IN PODGORICA THAT THERE WERE NO GROUNDS FOR CRIMINAL PROCEEDINGS AGAINST POLICE OFFICERS FOR THEIR CONDUCT AGAINST BASKETBALL MATCH SPECTATORS IN 2012

The Basic State Prosecutor’s Office in Podgorica informed Human Rights Action (HRA) that it had reviewed a complaint HRA submitted against police officers for excessive and unlawful use of force towards the fans at the basketball match Budućnost – Partizan, and determined that there had been no grounds for initiating a criminal proceeding. The Prosecutor’s Office invited HRA to file a criminal complaint for a particular criminal offence against an identified person, and submit valid evidence. This opinion was signed by the Deputy Basic State Prosecutor, Ivan Medojević. The Head of the Basic State Prosecutor’s Office is Ljiljana Klikovac.

HRA requested from the acting Supreme Public State prosecutor Veselin Vučković to review this decision of the Basic State Prosecutor’s Office, as well as the general approach of the State Prosecutor’s Office towards processing of torture in Montenegro.

>>>10/9/2014 POVODOM STAVA OSNOVNOG DRŽAVNOG TUŽIOCA U PODGORICI DA NEMA OSNOVA ZA POKRETANJE KRIVIČNOG POSTUPKA PROTIV POLICAJACA ZBOG NJIHOVOG PONAŠANJA PREMA NAVIJAČIMA NA KOŠARKAŠKOJ UTAKMICI KK BUDUĆNOST – KK PARTIZAN 2012. GODINE

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici (ODT) je obavijestilo Akciju za ljudska prava (HRA) da je na osnovu prijave HRA protiv policajaca zbog prekomjerne upotrebe sile prema navijačima na utakmici Budućnost – Partizan 21. oktobra 2012. sprovelo uviđaj, ali da nije našlo da postoji osnov za pokretanje krivičnog postupka. Tužilaštvo je pozvalo HRA da, ako to želi, protiv određenog lica za određeno krivično djelo podnese krivičnu prijavu, uz valjane dokaze. Ovaj stav je potpisao zamjenik Osnovnog državnog tužioca Ivan Medojević. Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva je Ljiljana Klikovac.

HRA je juče zatražila od v.d. Vrhovnog državnog tužioca Veselina Vučkovića da preispita ovakvu odluku ODT i uopšte pristup državnog tužilaštva procesuiranju torture u Crnoj Gori.

>>>OGLAS ZA RADNO MJESTO: FINANSIJSKI MENADŽER/ MENADŽERKA – RAČUNOVOĐA

NVO Akcija za ljudska prava (HRA) raspisuje oglas za finansijskog menadžera ili menadžerku – računovođu

Opis posla:
• Izrada budžeta i finansijskih planova po projektima;
• Vođenje računovodstvene evidencije;
• Priprema i predaja prijava i obrazaca Poreskoj upravi i drugim nadležnim organima;
• izrada finansijskih iskaza;
• prikupljanje i arhiviranje računovodstvene dokumentacije;
• praćenje finansijske realizacije projekta;
• izrada finansijskih izvještaja o realizaciji projekata.

Kvalifikacije:
• Srednja stručna sprema dovoljna; fakultetsko obrazovanje ekonomskog usmjerenja je prednost.

Uslovi:
• najmanje 3 godine iskustva u radu na istim ili vrlo sličnim poslovima;
• licenca ovlašćenog računovođe;
• poznavanje engleskog jezika;
• poznavanje MS Office paketa (Excel-a obavezno);
• organizaciona sposobnost i sistematičnost;
• prednost imaju osobe s iskustvom rada u neprofitnom sektoru i na projektima Evropske unije.

Osobe koje uđu u uži izbor biće pozvane na razgovor.

Rok za podnošenje prijava je 10. septembar 2014.

Prijave dostavljati na:

hra@t-com.me

Ili na adresu:

Akcija za ljudska prava
Ulica Slobode 74/II
81000 Podgorica
Tel: +382 20 232 348
Fax: +382 20 232 12201/08/2014 ENSURE THAT THE SAME CRITERIA APPLY FOR ALL CANDIDATES FOR STATE PROSECUTORS

Human Rights Action (HRA) submitted a letter to the President and members of the Prosecutorial Council in which we urged the Council to refrain from holding the general election of public prosecutors not only until the Constitutional Court reviews constitutionality of such election, but also until the criteria for election are specified.

HRA warns that, because of the current lack of parameters for assessment of criteria for the election of state prosecutors, it cannot be provided that the same criteria apply in the same way for each candidate, and that therefore objectivity has not been ensured.

Although it would be necessary to assess the quality of work of state prosecutors as soon as possible, as some cases of great social significance have obviously been ineffectively investigated and prosecuted, it is necessary to first ensure that such assessment is based on a uniform application of criteria to everyone, which is exactly what the existing regulations do not provide for.

>>>