02/10/2014 SJEDNICA SUDA U SLUČAJU PEJANOVIĆ ZAKAZANA ZA SJUTRA

Akcija za ljudska prava (HRA) pozdravlja odluku predsjednika Višeg suda u Podgorici da obezbijedi da se sjutra, 3. oktobra održi sjednica sudskog vijeća u slučaju Pejanović i spriječi zastarijevanje krivičnog gonjenja okrivljenih policajaca, koje nastupa krajem oktobra.

Prema informaciji koju je objavio Viši sud u Podgorici, naredbom predsjednika suda je zakazana sjednica vijeća za sjutra, 3. oktobar 2014.

>>>30/09/2014 OPASNOST OD ZASTARE KRIVIČNOG GONJENJA OKRIVLJENIH ZA ZLOSTAVLJANJE POK. ALEKSANDRA PEJANOVIĆA

Akcija za ljudska prava (HRA) apeluje na Viši sud u Podgorici da zbog opasnosti od nastupanja zastarjelosti krivičnog gonjenja u slučaju Pejanović presudi do kraja oktobra mjeseca, kako bi se sprečilo da policijski službenici optuženi za torturu budu amnestirani od odgovornosti. Ako dođe do zastare, ovaj očigledan slučaj dokazane, a nekažnjene toture služiće kao ohrabrenje i model drugim policijskim službenicima kako da postupaju po nezakonitim naređenjima da muče, iznuđuju dokaze ili štite kolege koji čine krivična djela.

HRA poziva predsjednika Višeg suda u Podgorici da obezbijedi da sudija izvjestilac uzme ovaj predmet u rad kao prioritetan, inače će se nastupanjem zastare steći utisak da pravosuđe oprašta torturu nad građanima u koju su umiješani policijski službenici.

>>>29/09/2014 PRESENTATION OF THE FOURTH REPORT “MONITORING OF JOURNALISTIC SELF-REGULATORY BODIES IN MONTENEGRO”

Human Rights Action presented the fourth report “Monitoring of Journalistic Self-Regulatory Bodies in Montenegro” on 29 September 2014. The report is based on monitoring of journalistic self-regulatory bodies in Montenegro in the period from 1 March 2014 to 1 Septermber 2014.

Authors of the report are Dragoljub Duško Vuković, in relation to print media and web portals, and Marijana Buljan, in relation to primetime news programmes of five most watched television stations. Editor is Tea Gorjanc Prelević.

>>>29/09/2014 PREDSTAVLJANJE ČETVRTOG IZVJEŠTAJA U OKVIRU PROJEKTA “MONITORING NOVINARSKIH SAMOREGULATORNIH TIJELA”

Akcija za ljudska prava je 29. septembra 2014 predstavila četvrti izvještaj ”Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori” koji je nastao na osnovu praćenja rada novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori u periodu od 1. marta do 1. septembra 2014.

>>>28/09/2014 PROTEST AGAINST LOWERING OF HUMAN RIGHTS SAFEGUARDS IN THE CRIMINAL PROCEDURE CODE

Human Rights Action (HRA) warns that some of the proposed amendments to the Criminal Procedure Code impair existing human rights safeguards by strengthening powers of the prosecutors and police without judicial control. Societies with long tradition of the rule of law maybe could afford such a step, but not Montenegro, whose state prosecution office and police have yet to prove their independence and expertise, especially involving protection of human rights.

HRA submitted 12 proposals to the Draft Criminal Procedure Code to the Ministry of Justice. We are highlighting some of the disputable solutions regarding human rights protection:

>>>28/09/2014 HRA PREDLOZI PROTIV SNIŽAVANJA GARANCIJA LJUDSKIH PRAVA U ZKP-U

Akcija za ljudska prava (HRA) smatra da neke od predloženih izmjena i dopuna Zakonika o krivičnom postupku unazađuju postojeće garancije zaštite ljudskih prava, jačanjem ovlašćenja tužilaca i policije, bez sudske kontrole. Ovo je korak koji bi možda sebi mogla da priušte društva sa dugogodišnjom tradicijom vladavine prava, ali ne i Crna Gora, čije državno tužilaštvo i policija tek treba da dokažu samostalnost i stručnost, pogotovo u zaštiti ljudskih prava.

HRA je Ministarstvu pravde dostavila ukupno 12 predloga na Nacrt ZKP-a, ovdje navodimo neka od rješenja koja su sporna sa stanovišta zaštite ljudskih prava:

>>>23/09/2014 THE SPECIAL PROSECUTOR’S OFFICE SHOULD CONTINUE BEING COMPETENT FOR WAR CRIMES

Human Rights Action (HRA) disagrees with the proposed Draft Law on the Special State Prosecutor’s Office suggesting war crimes no longer fall within the jurisdiction of the Special State Prosecutor’s Office, but within the High Prosecutors’ Offices instead.

>>>23/09/2014 O PREDLOGU DA SPECIJALNO TUŽILAŠTVO VIŠE NE BUDE NADLEŽNO ZA RATNE ZLOČINE

Akcija za ljudska prava (HRA) izražava neslaganje sa rješenjem predviđenim Nacrtom zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu, prema kome slučajevi ratnih zločina više neće biti u nadležnosti tog tužilaštva, već viših tužilaštava.

HRA nije saglasna sa stavom koji je na javnoj raspravi saopštio predstavnik Ministarstva pravde da su ratni zločini stvar prošlosti, a da Specijalno tužilaštvo treba da se bavi budućnošću. Naprotiv, kako ratni zločini nijesu odgovarajuće istraženi, smatramo da je za postizanje vladavine prava prvo neophodno raščistiti zločine iz prošlosti.

>>>21/09/2014 ON THE OCASSION OF THE BEGINNING OF CONSTRUCTION OF HOUSING FOR MOST VULNERABLE INHABITANTS OF THE SETTLEMENT „ZVERINJAK“

Human Rights Action (HRA) was very pleased to learn that the construction of housing for the most vulnerable families from settlement Zvjerinjak in Nikšić had been initiated.

We are glad that the Municipality of Nikšić has accepted our proposal that the objects should be built on existing foundations at the municipal land in Gračanica. We expect the construction of three objects to be finished as soon as possible, so that the families can spend the winter in their new homes.

Please note that the Municipality of Niksic is still looking for donors for the missing amount of 40,000 €, in order to build a fourth house necessary to ensure that all inhabitants of Zvjerinjak  in need receive appropriate housing. HRA already attempted to provide donations from local construction companies, but unfortunately without success.

>>>21/9/2014 POVODOM POČETKA RADOVA NA OBJEKTIMA ZA STAMBENO NAJUGROŽENIJE STANOVNIKE NASELJA ZVJERINJAK

Akcija za ljudska prava je s radošću primila vijest o početku izgradnje objekata za trajno zbrinjavanje stambeno najugroženijih porodica iz naselja Zvjerinjak u Nikšiću.

Drago nam je da je opština Nikšić uvažila naš predlog da se buduća tri objekta izgrade na već postojećim temeljima u naselju Gračanica. Očekujemo da se objekti izgrade što je prije moguće, da bi porodice zimu dočekale u novim domovima.

Skrećemo pažnju da opština Nikšić i dalje traži donatora za izgradnju četvrtog potrebnog objekta u vrednosti od nedostajućih 40.000 eura, koji je neophodan da bi svi najugroženiji stanovnici Zvjerinjaka bili odgovarajuće stambeno zbrinuti. HRA je pokušala da obezbijedi donaciju građevinskih firmi, ali do sada u tome nažalost nismo imali uspjeha.

>>>19/09/2014 PRODUŽEN KONKURS ZA IDEJNO RJEŠENJE NASLOVNE STRANICE PRIRUČNIKA “ETIČNO NOVINARSTVO”

Poštovani i poštovane,

Obavještavamo Vas da je NVO Akcija za ljudska prava produžila rok za dostavljanje predloga/ idejnog rješenja za naslovnu stranicu priručnika „Etično novinarstvo“.

Novi rok za dostavu predloga je nedelja, 28.9.2014.

Podsjećamo da će najbolji predlog biti nagrađen novčanom nagradom u iznosu od 100 EUR, uz sva autorska prava.

Predloge slati na e-mail adresu: hra@t-com.me18/09/2014 WORKSHOP ON THE IMPLEMENTATION OF THE OPTIONAL PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (OP-ICESCR)

HRA, CEDEM and the International Network on Economic, Social and Cultural Rights (ESCR-Net) organised a workshop on the implementation of the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (OP-ICESCR) in Budva, Montenegro on 15-16 September. The workshop was organized with the support of the Ministry of Foreign Affairs of Finland and the Ford Foundation and gathered activists of Civil Society Organizations in order to exchange experiences and ideas about the possibilities of effective protection of economic, social and cultural rights in Montenegro under the Optional Protocol, which entered into force in May 2013.

>>>18/09/2014 ODRŽANA RADIONICA POSVEĆENA PRIMJENI OPCIONOG PROTOKOLA UZ MEĐUNARODNI PAKT O EKONOMSKIM, SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA (OP-ICESCR) U CRNOJ GORI

U organizaciji CEDEM-a, Akcije za ljudska prava i Međunarodne mreže o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (ESCR-Net), u Budvi je 15/16. septembra održana radionica posvećena primjeni Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (OP-ICESCR) u Crnoj Gori. Radionica je organizovana uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Finske i Ford fondacije i okupila je aktiviste i aktivistkinje organizacija civilnog društva, sa ciljem razmjene iskustava i ideja o mogućnostima efikasne zaštite ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava na osnovu Opcionog protokola, koji je stupio na snagu u maju 2013. godine.

>>>KONKURS ZA IDEJNO RJEŠENJE NASLOVNE STRANICE PRIRUČNIKA “ETIČNO NOVINARSTVO”

NVO Akcija za ljudska prava Vas poziva da dostavite predlog/ idejno rješenje za naslovnu stranicu priručnika „Etično novinarstvo“, u vidu karikature ili fotografije.

Najbolji predlog će biti nagrađen novčanom nagradom u iznosu od 100 EUR, uz sva autorska prava.

Rok za dostavu predloga je ponedjeljak, 22.9.2014.

Predloge slati na e-mail adresu: hra@t-com.me11/09/2014 PROPOSALS TO THE DRAFT LAW AMENDING THE LAW ON FREE LEGAL AID

The Ministry of Justice organised a public discussion on the Draft Law Amending the Law on Free Legal Aid, which lasted until 9 September 2014.

Human Rights Action (HRA) believes that the new version of the Law brings improvements, especially regarding the means test for exercising the right to free legal aid, which means that more poor persons will now be able to exercise this right.

>>>