17/10/2014 – RESIST PROVOCATION OF HATERED AND SEVERELY PUNISH ITS INCITEMENT

All of us who remember the victims of the war waged on the territory of former Yugoslavia during the nineties should be concerned over the recent political provocation at a football match between Serbia and Albania in Belgrade, as well as the reaction in Montenegro to this event in the form of affray of students in Tuzi, stoning of the Albanian Embassy in Podgorica, the cover page of daily Informer containing hate speech etc.

>>>17/10/2014 – ODOLJETI PROVOKACIJI MRŽNJE I OŠTRO KAZNITI NJENO RASPIRIVANJE

Svi koji pamtimo žrtve na prostoru bivše Jugoslavije iz devedesetih godina moramo se zabrinuti na vrijeme zbog nedavnih političkih provokacija na fudbalskoj utakmici između Srbije i Albanije u Beogradu i reakcija na taj događaj u Crnoj Gori u vidu tuče đaka u Tuzima, kamenovanja albanske ambasade u Podgorici, naslovne strane Informera sa govorom mržnje itd.

>>>17/10/2014 NGO ALTERNATIVE REPORT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS PRESENTED TODAY

HRA and colleagues presented today an alternative report of 14 Montenegrin NGOs, submitted to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights two days ago.

The report discusses the implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) by the state, preceding the upcoming discussion on the Government’s Initial report on implementation of ICESCR which will take place in November in Geneva.

>>>17/10/2014 Predstavljen alternativni izvještaj 14 crnogorskih nevladinih organizacija koji je HRA podnijela Komitetu Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kuturna prava

Akcija za ljudska prava je danas predstavila alternativni izvještaj 14 crnogorskih nevladinih organizacija koji smo podnijeli Komitetu Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kuturna prava.

Izvještaj govori o tome kako država primjenjuje Međunarodni pakt o ekonomskim socijalnim i kulturnim pravima (PESK), uoči predstojeće rasprave o Vladinom izvještaju o primjeni PESK-a pred UN Komitetom za ekonomska, socijalna i kulturna prava narednog mjeseca u Ženevi.

>>>14/10/2014 NVO PODNIJELE ALTERNATIVNI IZVJEŠTAJ UN KOMITETU ZA EKONOMSKA, SOCIJALNA I KULTURNA PRAVA

Akcija za ljudska prava (HRA) podnijela je juče Komitetu Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kuturna prava alternativni izvještaj 14 crnogorskih nevladinih organizacija o tome kako država primjenjuje Međunarodni pakt o ekonomskim socijalnim i kulturnim pravima (PESK), uoči predstojeće rasprave o Vladinom izvještaju o primjeni PESK narednog mjeseca u Ženevi.

U izradi izvještaja su učestovali (abecednim redom): Akcija za ljudska prava, Centar za demokratiju i ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje, Centar za monitoring i istraživanje, Centar za prava djeteta, Centar za ženska prava, Crnogorski ženski lobi, Građanska alijansa, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, Prima, Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama, Sigurna ženska kuća, Udruženje mladih sa hendikepom i Unija slobodnih sindikata.

>>>14/10/2014 CRNA GORA PRED KOMITETOM ZA LJUDSKA PRAVA

Danas i sjutra se u Ženevi održava 112. sjednica Komiteta UN za ljudska prava, na kojoj će se raspravljati o izvještaju Crne Gore o primjeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

I nevladine organizacije, Amnesty International, CEDEM, Gradjanska alijansa i HRA su dostavile Komitetu svoje izvještaje.

Sjednicu na kojoj će se raspravljati o Crnoj Gori možete pratiti uživo na linku: http://www.treatybodywebcast.org/

Rasprava o izvještaju Crne Gore je zakazana za danas u popodnevnim časovima od 15:00h-18:00h i za sjutra, u prijepodnevnim časovima od 10:00h-13:00h.

Dnevni red zasijedanja Komiteta je dostupan na linku: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/119/46/PDF/G1411946.pdf?OpenElement.12/10/2014 TORTURE OF ALEKSANDAR PEJANOVIĆ MUST NOT REMAIN UNPUNISHED

Aleksandar Pejanović, our fellow citizen, was brutally beaten twice by, according to information from the criminal trial, members of the special intervention police unit while in the police detention unit in Podgorica known as Betonjerka, between the 31 October and the 2 November of 2008. Court experts (three of them) recorded a combination of 19 heavy and light injuries on his entire body.

After five years and eleven months of trial, on 9 October 2014, just three weeks before the criminal prosecution was to become time barred, the High court in Podgorica reached a final verdict stating that the three police officers in charge of securing Pejanović in “Betonjerka“ had committed a criminal offence of Ill-treatment through assistance and sentenced them with three months of prison each. Those police officers opened the prison doors to the members of the special unit who had come in to beat Pejanović, i.e. they did nothing to stop them, and did not report what had happened. By the end of the trial, all three convicted officers, as well as the other two who were acquitted in the meantime, claimed that during the disputed period nothing suspicious had happened and that Pejanović had not been hurt at all. Police officer Goran Stanković was the only one who testified that the ill-treatment did happen and that it was “ordered from above”. This man, the only known “whistle-blower” of the Montenegrin police does not work there anymore. He claims that he abandoned his office because of the pressures and threats on his security.

>>>12/10/2014 TORTURA NAD ALEKSANDROM PEJANOVIĆEM NE SMIJE OSTATI NEKAŽNJENA

aleksandar-sasa-pejanovicAleksandra Pejanovića, našeg sugrađanina, u dva navrata su brutalno pretukli, po svemu do sada poznatom iz sudskog postupka, pripadnici specijalne interventne jedinice policije dok se nalazio u državnom pritvoru u stanici policije u Podgorici, tzv. Betonjerci, od 31. oktobra do 2. novembra 2008. godine. Sudski vještaci (bilo ih je tri) kod Pejanovića su utvrdili 19 teških i lakih tjelesnih povreda po cijelom tijelu.

Poslije punih pet godina i 11 mjeseci suđenja, 9. oktobra 2014, tri nedjelje prije nastupanja apsolutne zastarjelosti krivičnog gonjenja, Viši sud u Podgorici je pravosnažno presudio da su tri policajca zadužena za obezbjeđenje Pejanovića u “Betonjerci” izvršili krivično djelo zlostavljanja putem pomaganja i osudio ih na po tri mjeseca zatvora. Oni su otvorili vrata specijalcima koji su došli da pretuku Pejanovića (nisu ih onemogućili) i nisu prijavili šta se dogodilo. Do kraja suđenja, sva trojica osuđenih policajaca kao i dvojica u međuvremenu oslobođenih, tvrdili su da se u spornom periodu nije desilo ništa sumnjivo i da Pejanović nije ni povrijeđen. Jedino je policajac Goran Stanković svjedočio da se prebijanje dogodilo i da je naređenje stiglo ”s vrha”. Ovaj čovjek, jedini do sada poznati ”zviždač” iz policije, tamo više ne radi. Tvrdi da je službu napustio zbog pritiska i prijetnji po svoju bezbjednost.

>>>9/10/2014 Dnevne novine objavile reagovanje HRA

Obavještavamo da su Dnevne novine u današnjem izdanju objavile reagovanje Tee Gorjanc-Prelević, izvršne direktorice HRA i Duška Vukovića, autora izvještaja o medijskoj samoregulaciji u Crnoj Gori u odnosu na štampane medije i portale.

Skeniranu stranicu s reagovanjem pogledajte ovdje.6/10/2014 Polemika HRA sa DN

Akcija za ljudska prava je objavila četvrti i posljednji izvještaj u okviru projekta ”Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori” 29. septembra 2014.

Dnevne novine (DN) su o tom izvještaju izvijestile 30.9.2014, nazvavši ga spinovanjem punim nepreciznosti i netačnosti – pogledajte ovdje, i tome posvetili i “satirični” strip.

Narednog dana, 1.10.2014, DN su na naslovnoj strani najavile tekst ”HRA ne mjeri etički” (pogledajte ovdje) , u kome je na dvije strane kritikovan naš izvještaj – pogledajte ovdje.

Narednog, 2.10.2014, DN su objavile reagovanje HRA (Tee Gorjanc-Prelević, izvršne direktorice i urednice izvještaja i Duška Vukovića, autora izvještaja u odnosu na štampane medije i portale) na sljedeći način – pogledajte ovdje.

Narednog, 3.10.2014, glavni urednik dnevnih novina Boris Darmanović je odgovorio, kako – pogledajte ovdje.

Istog dana, HRA (T.G.P. i D.V) uputili su reagovanje na odgovor Borisa Darmanovića na iste mail adrese kao ranije, ali ono nije objavljeno ni narednog dana u vikend izdanju Dnevnih novina, ni danas, u ponedjeljak 6. oktobra 2014. Reagovanje br. 2 HRA pogledajte ovdje

HRA je danas ponovo uputila reagovanje uredništvu Dnevnih novina sa molbom da objasne razlog zbog koga reagovanje nisu objavili ni u prvom ni u drugom narednom izdanju, suprotno Zakonu o medijima, ali nikakav odgovor nismo dobili.02/10/2014 SJEDNICA SUDA U SLUČAJU PEJANOVIĆ ZAKAZANA ZA SJUTRA

Akcija za ljudska prava (HRA) pozdravlja odluku predsjednika Višeg suda u Podgorici da obezbijedi da se sjutra, 3. oktobra održi sjednica sudskog vijeća u slučaju Pejanović i spriječi zastarijevanje krivičnog gonjenja okrivljenih policajaca, koje nastupa krajem oktobra.

Prema informaciji koju je objavio Viši sud u Podgorici, naredbom predsjednika suda je zakazana sjednica vijeća za sjutra, 3. oktobar 2014.

>>>30/09/2014 OPASNOST OD ZASTARE KRIVIČNOG GONJENJA OKRIVLJENIH ZA ZLOSTAVLJANJE POK. ALEKSANDRA PEJANOVIĆA

Akcija za ljudska prava (HRA) apeluje na Viši sud u Podgorici da zbog opasnosti od nastupanja zastarjelosti krivičnog gonjenja u slučaju Pejanović presudi do kraja oktobra mjeseca, kako bi se sprečilo da policijski službenici optuženi za torturu budu amnestirani od odgovornosti. Ako dođe do zastare, ovaj očigledan slučaj dokazane, a nekažnjene toture služiće kao ohrabrenje i model drugim policijskim službenicima kako da postupaju po nezakonitim naređenjima da muče, iznuđuju dokaze ili štite kolege koji čine krivična djela.

HRA poziva predsjednika Višeg suda u Podgorici da obezbijedi da sudija izvjestilac uzme ovaj predmet u rad kao prioritetan, inače će se nastupanjem zastare steći utisak da pravosuđe oprašta torturu nad građanima u koju su umiješani policijski službenici.

>>>29/09/2014 PRESENTATION OF THE FOURTH REPORT “MONITORING OF JOURNALISTIC SELF-REGULATORY BODIES IN MONTENEGRO”

Human Rights Action presented the fourth report “Monitoring of Journalistic Self-Regulatory Bodies in Montenegro” on 29 September 2014. The report is based on monitoring of journalistic self-regulatory bodies in Montenegro in the period from 1 March 2014 to 1 Septermber 2014.

Authors of the report are Dragoljub Duško Vuković, in relation to print media and web portals, and Marijana Buljan, in relation to primetime news programmes of five most watched television stations. Editor is Tea Gorjanc Prelević.

>>>29/09/2014 PREDSTAVLJANJE ČETVRTOG IZVJEŠTAJA U OKVIRU PROJEKTA “MONITORING NOVINARSKIH SAMOREGULATORNIH TIJELA”

Akcija za ljudska prava je 29. septembra 2014 predstavila četvrti izvještaj ”Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori” koji je nastao na osnovu praćenja rada novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori u periodu od 1. marta do 1. septembra 2014.

>>>28/09/2014 PROTEST AGAINST LOWERING OF HUMAN RIGHTS SAFEGUARDS IN THE CRIMINAL PROCEDURE CODE

Human Rights Action (HRA) warns that some of the proposed amendments to the Criminal Procedure Code impair existing human rights safeguards by strengthening powers of the prosecutors and police without judicial control. Societies with long tradition of the rule of law maybe could afford such a step, but not Montenegro, whose state prosecution office and police have yet to prove their independence and expertise, especially involving protection of human rights.

HRA submitted 12 proposals to the Draft Criminal Procedure Code to the Ministry of Justice. We are highlighting some of the disputable solutions regarding human rights protection:

>>>