SLOBODA IZRAŽAVANJA / FREEDOM OF EXPRESSION

osf british usus

Izvođenje ovog programa omogućili su Institut za otvoreno društvo, Britanska ambasada u Podgorici , Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici i Australian Aid / Program is supported by the Open Society Institute, British Embassy Podgorica, U.S. Embassy Podgorica and Australian Aid

1. HRA I SLOBODA IZRAŽAVANJA / HRA AND FREEDOM OF EXPRESSION

Aktivnosti HRA / HRA activities

Mišljenje o načelnom stavu Vrhovnog suda o dosuđivanju pravične naknade štete zbog povrede prava ličnosti od novinara i medija

HRA predlog izmjena i dopuna Krivičnog zakonika

HRA predlog izmjena i dopuna Zakona o medijima

 

2. PROJEKTI / PROJECTS

PODRŠKA RAZUMIJEVANJU NOVINARSKE ETIKE I SLOBODE IZRAŽAVANJA / SUPPORT FOR UNDERSTANDING JOURNALISTIC ETHICS AND FREEDOM OF EXPRESSION

USA_embassy_Podgorica Projekat “Podrška razumijevanju novinarske etike i slobode izražavanja”
projekat podržava Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici

Project “Support for understanding journalistic ethics and freedom of expression”
funded by the U.S. Embassy Podgorica

 

NASTAVAK DEBATE O PRIMJENI KODEKSA NOVINARA (CRNE GORE ) / CONTINUATION OF DEBATE ON APPLICATION OF CODE OF ETHICS

Projekat “Nastavak debate o primjeni Kodeksa novinara (Crne Gore )” finansira Britanska ambasada u Podgorici

Project “Continuation of Debate on Application of Code of Ethics” funded by the British Embassy Podgorica

 

 

OBUKA NOVINARA IZ DOMENA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA I PROFESIONALNE ETIKE/ TRAINING FOR JOURNALISTS IN THE FIELD OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS AND PROFESSIONAL ETHICS

Projekat “Obuka novinara iz domena ljudskih prava i sloboda i profesionalne etike” finanasira Britanska ambasada u Podgorici

Project “Training for journalists in the field of human rights and freedoms and professional ethics” funded by the British Embassy Podgorica

 


MONITORING NOVINARSKIH SAMOREGULATORNIH TIJELA U CRNOJ GORI / MONITORING OF JOURNALISTIC SELF-REGULATORY BODIES IN MONTENEGRO

Projekat “Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori” finansira Britanska ambasada u Podgorici

Project “Monitoring of journalistic self-regulatory bodies in Montenegro” funded by the British Embassy Podgorica


 

REFORMA KRIVIČNOG ZAKONIKA ZA DOBROBIT SLOBODE ŠTAMPE / ADVOCACY FOR CRIMINAL CODE REFORM TO BENEFIT PRESS FREEDOM

Projekat “Reforma Krivičnog zakonika za dobrobit slobode štampe” finansira Australian Aid

 

 

3. HRA BILTENI – SLOBODA IZRAŽAVANJA / HRA BULLETINS – FREEDOM OF EXPRESSION

 

4. ISTRAGE NAPADA NA NOVINARE / INVESTIGATION OF ATTACKS ON JOURNALISTS

– HRA: Izvještaj o procesuiranju napada na novinare / Prosecution of attacks on journalists in Montenegro
Vlada CG: Izvještaj o istragama i nasilju protiv novinara

 

5. PUBLIKACIJE / PUBLICATIONS

Zbornik izlaganja i diskusije sa regionalnog skupa Predlog reforme odgovornosti za klevetu i uvredu / Collection of presentations and discussions from the regional roundtable Proposed reform of liability for defamation and insult

Predlog reforme odgovornosti za povredu časti i ugleda / Proposed reform of liability for violation of honor and reputation

Obuka novinara iz domena ljudskih prava i sloboda i profesionalne etike

Prvi izvještaj “Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori” / First report: “Monitoring of Journalistic Self-Regulatory Bodies in Montenegro”

Drugi izvještaj “Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori” / Second report “Monitoring of Journalistic Self-Regulatory Bodies in Montenegro”

Treći izvještaj “Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori” / Third report “Monitoring of Journalistic Self-Regulatory Bodies in Montenegro”

Četvrti izvještaj “Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori” / Fourth report “Monitoring of Journalistic Self-Regulatory Bodies in Montenegro”

– Monitoring rada novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori 2012-2014

– Predlozi izmjene Zakona

– Pismo Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore

 

6. SAOPŠTENJA ZA JAVNOST

PRESS RELEASES

 

7. SUDSKI POSTUPCI PROTIV MEDIJA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA (PRESUDE I KOMENTARI) / COURT PROCEEDINGS FOR DEFAMATION AGAINST MEDIA AND NGOs (JUDGMENTS AND HRA COMMENTARIES)

 

8. PREVEDENE PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA KOJE SE ODNOSE NA SLOBODU IZRAŽAVANJA / JUDGEMENTS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS RELATING TO FREEDOM OF EXPRESSION

 

EVROPSKA KONVENCIJA O LJUDSKIM PRAVIMA / THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS

SLOBODA IZRAŽAVANJA – VODIČ ZA PRIMJENU ČLANA 10 EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA / FREEDOM OF EXPRESSION – GUIDANCE FOR IMPLEMENTATION OF ARTICLE 10 OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS