Linkovi / Links

Balkanska mreža za ljudska prava

Beogradski centar za ljudska prava

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM)

Centar za građansko obrazovanje

Centar za razvoj nevladinih organizacija

Dodatna obuka pravnika iz ljudskih prava u jugoistočnoj Evropi

Evropski pokret u Crnoj Gori

Fond za humanitarno pravo

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS)

Sigurna ženska kuća

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda (Ombudsman) u Crnoj Gori

Sudovi Crne Gore

Vrhovni sud Srbije

Ustavni sud Crne Gore

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Ustavni sud Republike Srbije 

Ustavni sud Republike Hrvatske 

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske

Zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava

Korisni linkovi (baze podataka) –>