Unapređenje garancija ljudskih prava u Ustavu i zakonima Crne Gore / Lobbying for improvement of human rights legislation

Kategorija / Category: projekti

2015

2014

Primjedbe HRA na radne verzije zakona:

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007