03/05/2010 Povodom Međunarodnog dana slobode medija

Kategorija / Category: HomePage, saopštenja

Akcija za ljudska prava izražava nadu da će se u Crnoj Gori putem temeljne zakonske reforme što prije utvrditi sporazum o značaju slobodnog i profesionalnog novinarstva, kakvo je neophodno u evropskom demokratskom društvu. Očekujemo, već šestu godinu, da nadležni efikasno i djelotvorno utvrde ko je i zbog čega ubio glavnog urednika Dan-a Duška Jovanovića, kao i ko je i zbog čega napao novinare Tufika Softića, Mladena Stojovića i Željka Ivanovića i jesu li napadi na njih povezani sa temama o kojima su izvještavali.

U praksi crnogorskih sudova vidjeli smo da se čast, pogotovo političara na visokim funkcijama, cijeni i više od života. Nije bilo tolerancije za autorsku snažnu kritiku, sarkazam, dozu pretjerivanja i vrijeđanja koje u debati od opšteg interesa štiti sloboda izražavanja u otvorenom demokratskom društvu. Istraživačko novinarstvo je kažnjavano, umjesto da se, po ugledu na države s neuporedivo dužom demokratskom tradicijom, nagrađuje kao vrijednost od opšteg interesa.

Akcija za ljudska prava se zalaže za dekriminalizaciju klevete i reformu zakona koja će evropske standarde uvesti u crnogorsko pravo i tako uspostaviti konsenzus o značaju slobodnog i profesionalnog novinarstva u Crnoj Gori.

Tea Gorjanc Prelević,

izvršna direktorka Akcije za ljudska prava