22/11/2012 Saopštenje za javnost povodom nesrećnog slučaja beskućnika koji je preminio od opekotina zadobijenih 21. novembra 2012.

Kategorija / Category: saopštenja

Akcija za ljudska prava izražava žaljenje zbog tragično izgubljenog ljudskog života.

Nažalost, strahujemo da postojeći Predlog Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, neće doprinijeti da se ovakvi primjeri ne dešavaju u budućnosti, te da će beskućnici i dalje biti prepušteni sami sebi.

Ukoliko se usvoji sadašnji Predlog, beskućnici će ostati za Zakon neprepoznatljiva kategorija, dok se ”smještaj u prihvatilište” propisuje kao jedna od usluga smještaja bez objašnjenja ko organizuje i kakvo prihvatilište, od kojih sredstava i sl.

Podsjećamo javnost da Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Vlada Crne Gore imaju mogućnost da povuku i dorade Predlog Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, kako bi se još u ovoj fazi Zakonom definisalo koja lica se smatraju beskućnicima, odnosno koje su obaveze Države i lokalnih samouprava ovim povodom.

Sa tim u vezi, Akcija za ljudska prava je još u toku javne rasprave o navedenom Zakonu predložila da se smještajem u prihvatilište korisniku obezbijedi kratkotrajan smeštaj i osigura bezbjednost, zadovoljenje njegovih osnovnih potreba i pristup drugim uslugama, i da ovu uslugu obezbijedi lokalna samouprava.

Ubijeđeni smo da bi lokalne samouprave morale da podnesu troškove elementarnog zbrinjavanja beskućnika na svojoj teritoriji, kao minimum građanske i ljudske solidarnosti, kako ne bismo svjedočili scenama u kojima se naši sugrađani hrane kontejnerskim otpacima i spavaju na ulici, ili, kako smo vidjeli, smrtno stradaju pokušavajući da se ugriju.

Šteta je što država nije pomogla prihvatilište koje je u Tološima organizovala nevladina organizacija, a koje je obustavilo rad zbog nedostatka sredstava, kako smo svi mogli da saznamo putem medija.

 

Mirjana Radović
Akcija za ljudska prava