6/12/2017 EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA UTVRDIO DISKRIMINACIJU U SLUCAJU ALKOVIC

Kategorija / Category: saopštenja
Izvor: Arhiva Vijesti

Izvor: Arhiva Vijesti

Evropski sud za ljudska prava utvrdio je juče da Crna Gora nije zaštitila pravo na psihofizički integritet jer nije ozbiljno istražila i kaznila rasistički motivisane napade na porodicu Riza Alkovića, muslimana i Roma, u podgoričkom naselju Zagorič 2009. godine. Alkoviću je dosudjeno 6000 eura pravičnog zadovoljenja zbog povrede članova 8 i 14 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Alković je pokušavao da privuče pažnju na svoj slučaj i štrajkom gladju ispred Skupštine Crne Gore 2010, kao i, bezuspješno, u postupcima pred tužilaštvom, sudovima i Ustavnim sudom. HRA je blagovremeno upozoravala da država krši ljudska prava nedjelotvornom istragom. Gradjanska alijansa je Alkoviću pružila pravnu pomoć. Alković se sa suprugom i djecom u medjuvremenu iselio iz Crne Gore. Ova presuda stiže posle 4 odluke Ustavnog suda CG u kojima je utvrdjeno da je državno tužilaštvo kršilo ljudska prava nedjelotvornim istragama pa je krajnje vrijeme da VDT objavi šta povodom toga namjerava da preduzme. 

Presuda je dostupna ovdje.

– Povodom učestalog nasilja i prijetnji nasiljem

– On the Occasion of Frequented Violence and Threats of Violence