9/5/2017 HRA PROTESTUJE ZBOG IZOSTAVLJANJA ČLANA MANSA IZ RADNE GRUPE ZA PREGOVARAČKO POGLAVLJE 23

Kategorija / Category: saopštenja

Akcija za ljudska prava (HRA) je danas u pismu ministru evropskih poslova mr Aleksandru Andriji Pejoviću izrazila protest zbog izostavljanja kandidata Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) Vuka Maraša iz članstva Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u okviru pregovaračkog poglavlja 23 (Pravosuđe i temeljna prava) i apelovala na njega da tu odluku preispita.

U pismu se ističe blagovremena kandidatura Vuka Maraša, iskustvo i kapacitet organizacije koja ga je kandidovala, kao i to da HRA nema ništa protiv da se članstvo 68.-očlane radne grupe proširi za jedno mjesto tako da pored gospodina Maraša obuhvati i kandidatkinju Jovanu Marović iz NVO Politikon, kojom je on iz nepoznatih razloga zamijenjen.