20/3/2017 ODRŽAN SKUP ”MODELI DEINSTITUCIONALIZACIJE I ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA U ZAJEDNICI”

20032017-4U organizaciji Akcije za ljudska prava i Centra za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA danas je u Podgorici održan skup na kome je predstavljen izvještaj ”Modeli deinstitucionalizacije i zaštite mentalnog zdravlja u zajednici” autorke Dragane Ćirić-Milovanović, čija je osnovna preporuka da se usvoji strategija i plan za deinstitucionalizaciju pacijenata iz Specijalne psihijatrijske bolnice u Kotoru (oko 140 njih) za čijim je bolničkim liječenjem odavno prestala potreba.

Na skupu su govorili Šućko Baković, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Alma Drešević generalna direktorka Direktorata za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravlja, Goran Kuševija, direktor Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu Ministarstva rada i socijalnog staranja, Dragan Čabarkapa, direktor ZU Specijalne bolnice za psihijatriju “Dobrota” u Kotoru, Marko Đelović, koordinator Caritasa Barske nadbiskupije, Ervina Dabižinović, psihološkinja Centra za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA i Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica Akcije za ljudska prava. Skupu su prisustvovali ljekari psihijatri, predstavnici Centara za mentalno zdravlje, Centara za socijalni rad, opština, nevladinih organizacija.

– Power Point prezentacija Dragane Ćirić Milovanović, autorke izvještaja

– Izlaganje dr Marine Roganović, načelnice Odjeljenja za liječenje bolesti zavisnosti u ZU Specijalna bolnica za psihijatriju “Dobrota” u Kotoru

 19/3/2017 NAJAVA: OKRUGLI STO „MODELI DEINSTITUCIONALIZACIJE I ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA U ZAJEDNICI”

Sjutra, u ponedeljak, 20.3.2017, od 11h do 14:30h u hotelu Hilton u Podgorici, Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA organizuju okrugli sto pod nazivom „Modeli deinstitucionalizacije i zaštite mentalnog zdravlja u zajednici”, prema sledećoj agendi.

Skup je posvećen pronalaženju rješenja za deinstitucionalizaciju gotovo trećine pacijenata Specijalne bolnice za psihijatriju u Kotoru, koji tamo i dalje borave iako više ne postoji potreba za njihovim bolničkim liječenjem.

Osnov za diskusiju je izvještaj „Modeli deinstitucionalizacije i zaštite mentalnog zdravlja u zajednici”, koji će biti predstavljen na skupu, a koji je izradila Dragana Ćirić-Milovanović, psihološkinja i ekspertkinja u oblasti prava osoba sa mentalnim invaliditetom. Izvještaj sadrži prikaz različitih modela deinstitucionalizacije i primjera dobre prakse iz drugih zemalja, kao i listu preporuka prilagođenih stanju u Crnoj Gori. Izvještaj se temelji na činjenici da je Crna Gora ratifikacijom Konvencije za prava osoba sa invaliditetom i njenog Opcionog protokola 2009. godine preuzela obavezu da shodno odredbama člana 19 Konvencije sprovede proceduru deinstitucionalizacije i svim osobama sa invaliditetom omogući život u zajednici uz odgovarajuću podršku.

Skup se održava u okviru projekta „Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima” koji sprovode Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA i Mental Disability Advocacy Center (MDAC) uz podršku Evropske unije.18/03/2017 Transkript predavanja Antipsihijatrijski pokret i deinstitucionalizacija, Lepa Mlađenović (Kotor, novembar 2016)

18032017-homeUoči skupa koji HRA i Anima organizuju u ponedeljak u Podgorici na temu deinstitucionalizacije psihijatrijskih pacijenata u Crnoj Gori, objavljujemo transkript predavanja Antipsihijatrijski pokret i deinstitucionalizacija, koje je održala Lepa Mlađenović u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Kotoru u novembru 2016, u okviru projekta ”Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata s mentalnim oboljenjima”.

 

>>> Preuzmite transkript predavanja

 

 26/2/2017 PUBLIKACIJA  “ANALIZA PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PERIODU 2011-2015“

Slika za sajtPravna sredstva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, zahtjev za ubrzanje postupka i tužba za pravično zadovoljenje koriste se i dalje malo u odnosu na ukupan broj zaostalih predmeta u sudovima. Oba sredstva u praksi i dalje nisu dovoljno djelotvorna za ubrzanje postupka i zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

U periodu 2011-2015 predsjednici sudova su prihvatili tek svaki četvrti zahtjev za ubrzanje postupka, dok je Vrhovni sud usvojio svaku drugu tužbu. U više od 1/4 predmeta u kojima je Vrhovni sud utvrdio kršenje prava na suđenje u razumnom roku, predsjednici sudova su prethodno odbili zahtjeve za ubrzanje tih postupaka. Prihvatanje kontrolnih zahtjeva u čak 2/3 slučajeva nije dovelo i do stvarnog ubrzanja sudskih postupaka u zakonom predviđenom roku od 4 mjeseca.

Predsjednici sudova treba da preispitaju praksu odlučivanja o kontrolnim zahtjevima i obezbijede da u svakom slučaju u kome prihvate kontrolni zahtjev to i dovede do ubrzanja postupka u skladu sa zakonskim rokom.

U praksi Vrhovnog suda ne postoji jasan kriterijum za utvrđivanje visine pravičnog zadovoljenja (nematerijalne štete) zbog kršenja prava na suđenje u razumnom roku, kakav primjenjuje Evropski sud za ljudska prava. Nije obezbijeđeno ni da presuda, kojom se usvoji tužba i utvrdi kršenje prava, dovede do hitnog okončanja postupka, pa je predložena promjena prakse i prava da bi se to obezbijedilo.

U nastavku su detaljniji zaključci i preporuke istraživanja koje je sprovela advokatica Darka Kisjelica u okviru projekta ”Monitoring reforme pravosuđa”, koji sprovode NVO Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) uz podršku Evropske unije i Kraljevine Holandije. Publikacija je dostupna na crnogorskom i engleskom jeziku.

KAŠNJENJE: Istraživanje je trebalo da bude objavljeno u aprilu 2016. godine, ali je usporeno prvo odbijanjem Osnovnog suda u Podgorici i Višeg suda u Podgorici da obezbijede pristup informacijama, a zatim kašnjenjem Agencije za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama od osam mjeseci da odluči po žalbama protiv odluka sudova. Agencija je trinaest puta prekršila zakonski rok za odlučivanje o žalbama, a upravna inspekcija je onda neopravdano propustila da sankcioniše takvo postupanje. Ova nezakonita ponašanja državnih organa predstavljaju ilustrativan primjer sistemske opstrukcije reformi u Crnoj Gori.

ZAKLJUČCI I PREPORUKE

  • Dva pravna sredstva koja predviđa Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku – zahtjev za ubrzanje postupka ili kontrolni zahtjev i tužba za pravično zadovoljenje zbog kršenja prava na suđenje u razumnom roku – koristila su se u prosjeku tri, odnosno četiri puta više u periodu 2011-2015. godine nego u prve tri godine primjene Zakona (2008-2010), ali se još uvijek srazmjerno malo koriste u odnosu na postojeći broj zaostalih predmeta u sudovima. Iako postoji zapažen trend smanjenja neriješenih predmeta pred sudovima u Crnoj Gori, na kraju 2015. godine je ostala neriješena četvrtina predmeta iz 2011. i ranijih godina (2437), dok je kontrolni zahtjev podnijet u samo 7% tih predmeta, a tužba za pravično zadovoljenje u 1,5% (Poglavlja II.1 i II.2).

>>>25/2/2017 PROJEKTI NVO U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU – DRUGI DIO

Ovog vikenda predstavljamo još tri projekta za obogaćenje radno okupacione terapije u Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor, koji se sprovode u okviru većeg projekta ”Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima”, Akcije za ljudska prava, Centra za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA i Mental Disability  Advocacy Centre (MDAC) uz podršku Evropske unije i u saradnji sa Ministarstvom zdravlja.


“Biblioteka dostojna ljudi”
, projekat NVO Inicijativa mladih za ljudska prava, bavi se povećanjem bibliotečkog fonda namijenjenog pacijentima Bolnice, uređenjem prostora za korišćenje biblioteke, prikupljaju se knjige, a na kraju projekta će se organizovati i književno veče. U okviru projekta su renovirane prostorije biblioteke, čime su znatno poboljšani uslovi za ostvarivanje ovog i drugih vidova radno okupacione terapije u Bolnici.

 25022017-1


“Metakognitivni trening za pacijente sa psihozom”
sprovodi NVO Mentalno zdravlje, tiče se svih nas! zasniva se na treningu životnih i socijalnih vještina, smanjenja depresije i anksioznosti, poboljšanja interakcije sa okolinom i opšteg funkcionisanja. Trening vodi doktorka Azra Deljković koja se obučavala u Njemačkoj za njegovu primjenu. Organizovana je posebna obuka za psihologe i psihijatre bolnice za primjenu ovog treninga u njihovom daljem radu.

U okviru ovog projekta je obezbijeđen projektor za potrebe bolnice.

 25022017-2

Projekat ”Umjetnost duše” sprovodi NVO Meštar i furešta, lokalna organizacija koja pacijentima Bolnice omogućava da steknu vještine koje se koriste u lokalnim praznicima i svetkovinama poput karnevalskih svečanosti i Bokeljske noći. Organizovane su serije radionica dekupaž i papije-maše tehnika, izrade lutaka i karnevalskih maski. Sredstvima projekta je riješen problem grijanja u prostorijama za okupacionu terapiju i omogućen kontinuiran rad cijele godine.

Na kraju projekta u Kotoru će biti organizovana prodajna izložba radova nastalih u toku radionica, a  planirano je i pokretanje postupka otvaranja stalnog prodajnog štanda za radove pacijenata. Ovim bi se pomogla održivost projekta i uključivanje pacijenata u društvo.

25022017-316/2/2017 The rationalization of the court network – discussions in Bijelo Polje, Podgorica and Bar

16022017-1Human Rights Action (HRA) and Center for Monitoring and Research (CeMI) organized in the past three days (14-16 February) discussions in Bijelo Polje, Podgorica and Bar, focusing on report on the rationalization of the court network in Montenegro drafted by CeMI. The discussions were attended by representatives of the judiciary and the Public Prosecutor’s Office, representatives of municipalities, lawyers and NGOs.

The report shows that Montenegro has twice as much courts and judges as European average, which is why the second phase of rationalization of the court network should be focused on reducing the number of first instance courts. However, it was emphasized that it is necessary that this phase be based on a thorough analysis of the data,  which was omitted in the Government adopted medium-term plan for the rationalization of the court network for the period 2017 – 2019.

HRA executive director, Tea Gorjanc-Prelević, emphasized the importance of public hearings for adoption of sustainable solutions and that public discussions in recent days organized by HRA and CeMI were first public discussion of the need for rationalization of the court network and prosecutor’s offices, although the Government already adopted three analysis of needs of rationalization (2009, 2013 and 2015) and two plans for rationalization.

President of the CeMI Board, Zlatko Vujović, said that the average number of judges per 100 thousand inhabitants in the member states of the Council of Europe is 21 and in Montenegro 41. He also said that the existing court network in Montenegro remains “very dense” to individual courts that according to European standards and criteria cannot justify their existence, for example, the Basic court in Danilovgrad, Basic court in Žabljak and the Basic court in Plav.

>>>16/2/2017 Racionalizacija pravosudne mreže – diskusije u Bijelom Polju, Podgorici i Baru

16022017-1Akcija za ljudska prava (HRA)  i Centar  za monitoring i istraživanje (CeMI) organizovali su u protekla tri dana (14-16. februara) diskusije u Bijelom Polju, Podgorici i Baru na kojima se razgovaralo o Izvještaju o racionalizaciji pravosudne mreže u Crnoj Gori koji je izradio CeMI. U diskusijama su učestvovali predstavnici sudstva i državnog tužilaštva, predstavnici opština, advokati i NVO.

Izvještaj pokazuje da u Crnoj Gori ima dvostruko više sudova i sudija od evropskog prosjeka, zbog čega druga faza racionalizacije pravosudne mreže treba da bude fokusirana na smanjenje broja prvostepenih sudova. Međutim, naglašeno je i da je neophodno da ta faza bude zasnovana na podacima prikupljenim temeljnom analizom, koji su izostali prije donošenja Vladinog srednjeročnog plana racionalizacije pravosudne mreže za period 2017 – 2019.  godine.

Izvršna direktorica HRA Tea Gorjanc-Prelević je naglasila značaj javnih rasprava za donošenje održivih rješenja i naglasila da su javne diskusije proteklih dana u organizaciji HRA i CeMI bile prve javne diskusije o potrebi za racionalizacijom mreže sudova i tužilaštava, iako je Vlada usvojila već tri analize o potrebama racionalizacije (2009, 2013. i 2015. godine) i dva plana racionalizacije.

Predsjednik UO CeMI, Zlatko Vujović je istakao da je prosječan broj sudija na 100 hiljada stanovnika u zemljama članicama Savjeta Evrope 21, a u Crnoj Gori 41. On je kazao i da je postojeća mreža sudova u Crnoj Gori  i dalje „izuzetno gusta“ uz pojedine sudove koji shodno evropskim standardima i kriterijumima ne mogu da opravdaju svoje postojanje, na primjer Osnovni sud u Danilovgradu, Osnovni sud na Žabljaku i Osnovni sud u Plavu.

>>>16/2/2017 PORTAL BARinfo: POTREBNA RACIONALIZACIJA SUDSKE MREŽE U CRNOJ GORI

Slika BarinfoCentar za monitoring i istraživanje – CeMI i Akcija za ljudska prava (HRA) su danas, u hotelu “Franca“, organizovali panel diskusiju povodom predstavljanja Izvještaja o racionalizaciji mreže sudova u Crnoj Gori.

Izvještaj je nastao u okviru projekta “Monitoring reforme pravosuđa”, koji sprovode HRA i CeMI uz finansijsku podršku Evropske unije i Kraljevine Holandije.

Pročitajte detaljnije u tekst “BARinfo”.4/2/2017 BETTER DAYS IN SPECIAL PSYCHIATRIC HOSPITAL WITH PROJECTS OF NGOs

According to the World Health Organization, every fourth person at least once in a lifetime experiences some of the mental difficulty, disorder or disease. Mental disease, like any other, requires care, treatment and support – of the closest – friends and family, to society as a whole. But unlike the others, mental disorders particularly alienate the person making them the sacrifice of misunderstanding, lack of information, fear, stigma and consequent discrimination and unjustified deprivation of basic human rights, which makes recovery and normal life more difficult and precarious.

About 260 people on average are residing in the Special Psychiatric Hospital in Kotor. Their plan of treatment and recovery in addition to pharmaco therapy includes occupational therapy, whose primary objective is the development of skills and encourage independence in activities of daily living, as well as improving the quality of time spent in hospital. However, this kind of therapy took place sporadically in unsatisfactory conditions and with the participation of a small number of patients. At the end of 2016, six NGOs received the opportunity through small grants program within the project “Beyond exclusion – Effective rights for mental health patients” of the Human Rights Action (HRA), the Center for Women and Peace Education ANIMA and the Mental Disability Advocacy Centre (MDAC), supported by the European Union through the EU Delegation in Montenegro, in cooperation with the Ministry of Health, to improve the present and offer new activities that would make the time spent in the hospital more substantial, meaningful and enjoyable.

We hereby present three projects that refreshed and enriched the occupational therapy in Kotor hospital: “Yoga for physical and mental health” NGO “Art of living in Montenegro”, then “Tie up with strands” – NGO “Strands” and “Don’t worry-play” NGO “Brljok!”. Patients were offered to acquire or improve various skills that give them the opportunity to better understand their body and take care of them in a new way, to relax and have fun.

 

“YOGA FOR PHYSICAL AND MENTAL HEALTH” – NGO Art of Living in Montenegro

Yoga training attracted patients from different wards. During previous two months every practicing attended by an average ten patients with occasional participating of the interested staff of the hospital. Exercise are carried out easily and synchronized with the active participation of patients and adequate music from the device secured within the project. All patients received new mats for exercise and at the moment they are preparing the brochure with an overview of the exercises performed during the training, which will enable the independent exercise at the end of the project.

 

“TIE UP WITH STRANDS” – NGO “Strands” (Nit)

Over twenty patients participate in workshops of knitting, embroidery and crocheting of the NGO “Strands”. Materials and tools for work are provided and then demonstrated easy techniques for making practical and decorative items. Each workshop starts by making coffee and serving juice, and continues with music and conversation that follow handicrafts. In addition to knitting scarves, ties of different motifs and creating a “friendship bracelets”, on the eve of New Year patients made balloons for Christmas tree as well as other decorations which enriched the room where they often reside. About 150 things were made, of which most of the participants donated to their loved ones. From February start workshops for patients who will be trained to create souvenirs.

 

“DON’T WORRY-PLAY” – NGO “Brljok!”

Innovative approach of NGO activists “Brljok” who organized social games in various wards and in a large dining room for all interested, attracted a large number of patients and staff. This organization of energetic young activists brought a dynamism and freshness in everyday hospital environment. 25 different social games were bought, specially selected for hospital patients according to their needs and abilities. On patient’s proposal, table football and three electric darts are ordered and are waiting with impatience. Lockers for keeping games and books are provided in every ward.

In cooperation with the hospital staff and the project team, NGO “Brljok!” organized a New Year’s raffle in the large dining room of the hospital which was attended by over 200 patients. For all patients, those who joined the party, and those who did not attend, the New Year’s gifts were provided that made this New Year’s Eve somehow a little different and more beautiful and special. The party lasted nearly four hours, they were singing and dancing, and a prize that NGO “Brljok” activists prepared very delighted the winners. For a time the atmosphere was expanding and Santa Claus, until it was overshadowed with an unexpected joy caused by rotation of eardrum, and a voice that shouted selected numbers making happy a large number of winners.4/2/2017 BOLJI DANI UZ PROJEKTE NEVLADINIH ORGANIZACIJA U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU

Svaka četvrta osoba bar jednom u životu iskusi neku mentalnu poteškoću, poremećaj ili bolest, pokazuju podaci Svjetske zdravstvene organizacije. Mentalna bolest, poput bilo koje druge, traži brigu, tretman i podršku – od najbližih – porodice i prijatelja, do društva u cjelini. No, za razliku od drugih, mentalni poremećaji posebno otuđuju osobu, čineći je žrtvom nerazumijevanja, neobaviještenosti, straha, stigme i posljedično diskriminacije i neopravdanog uskraćivanja osnovnih ljudskih prava, što sve oporavak i normalan život čini težim i neizvjesnijim.

U Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru smješteno je u prosjeku oko 260 ljudi. Njihov plan liječenja i oporavka pored farmako terapije uključuje i radno-okupacionu terapiju, čiji je osnovni cilj razvoj vještina i podsticanje nezavisnosti u aktivnostima svakodnevnog života, te poboljšanje kvaliteta vremena koje se provodi u bolnici. Međutim, ovaj vid terapije odvijao se sporadično, u nezadovoljavajućim uslovima i uz učešće malog broja pacijenata/kinja. Krajem 2016. godine šest NVO su dobile priliku da kroz program malih grantova u projektu „Van izolacije – Ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima“ Akcije za ljudska prava (HRA), Centra za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA i Mental Disability Advocacy Centre (MDAC), uz podršku Evropske unije posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, unaprijede postojeće i ponude nove aktivnosti koje bi vrijeme provedeno u bolnici učinili sadržajnijim, smislenijim i zabavnijim.

Ove subote predstavljamo tri projekta koja su osvježila i obogatila radno okupacionu terapiju u kotorskoj bolnici: „Joga za fizičko i mentalno zdravlje” NVO „Umjetnost življenja Crne Gore“, zatim „Povežimo se nitima“ – NVO „Nit“, i „Ne brigaj – odigraj“ NVO „Brljok!“. Pacijentima je ponuđeno da steknu ili usavrše različite vještine, koje im daju priliku da bolje razumiju svoje tijelo i brinu o njemu na nov način, da se opuste i zabave u društvu.

 

”JOGA ZA FIZIČKO I MENTALNO ZDRAVLJE”, NVO Umjetnost življenja Crne Gore

Trening joge je privukao pacijente sa različitih odjeljenja. Tokom prethodna dva mjeseca u svakom je vježbanju učestvovalo prosječno po desetak pacijenata uz povremeno priključivanje i zainteresovanog osoblja bolnice. Vježbanja teku lako i sinhronizovano, uz aktivno učešće pacijenata i adekvatnu muziku s uređaja obezbijeđenog projektom. Svi su dobili nove prostirke za vježbe, a u izradi su brošure sa pregledom vježbi koje izvode tokom treninga, koje će omogućiti samostalno vježbanje na kraju projekta.

 

”POVEŽIMO SE NITIMA” – NVO Nit

Preko dvadeset pacijentkinja učestvuje u radionicama pletenja, veza i heklanja NVO „Nit“. Obezbijeđeni su materijali i alati za rad i demonstrirane lagane tehnike za izradu upotrebnih i ukrasnih predmeta. Svaka radionica počinje kuvanjem kafe i služenjem soka, a nastavlja se uz muziku i razgovor koji prate ručni rad. Pored pletenja šalova, veza raznih motiva i izrade „narukvica prijateljstva“, pacijentkinje su uoči Nove godine različitim tehnikama napravile i balone za novogodišnju jelku i druge ukrase kojima su oplemenile prostorije u kojima inače borave. Izrađeno je oko 150 predmeta od kojih su najveći dio učesnice poklonile svojim najbližima. Od februara kreću radionice za pacijente koji će se obučiti za izradu suvenira.


„NE BRIGAJ – ODIGRAJ“ NVO „Brljok!“

Inovativni pristup aktivista NVO „Brljok!“ koji su organizovali društvene igre na različitim odjeljenjima i u velikoj trpezariji za sve zainteresovane, privukao je veliki broj pacijenata i osoblja. Ova organizacija energičnih mladih aktivista unijela je dinamičnost i svježinu u svakodnevicu bolničkog okruženja. Kupljeno je 25 različitih društvenih igara posebno odabranih za pacijente bolnice, shodno njihovim potrebama i sposobnostima. Na predlog pacijenata naručeni su stoni fudbal i tri električna pikada koji se sa nestrpljenjem iščekuju. Obezbijeđeni su i ormarići za čuvanje igara i knjiga na svakom odjeljenju.

NVO „Brljok!“ je u saradnji sa osobljem bolnice i projektnim timom organizovala i novogodišnju tombolu u velikoj trpezariji bolnice u kojoj je učestvovalo preko 200 pacijenata. Za sve pacijente, one koji su se pridružili zabavi, i one koji joj nisu prisustvovali, obezbijeđeni su novogodišnji darovi koji su ovu Novogodišnju noć učinili malo drugačijom i nešto ljepšom i svečanijom. Zabava je trajala skoro četiri sata, pjevalo se i plesalo, a nagrade koje su aktivisti NVO „Brljok!“ pripremili veoma su obradovale pobjednike. Jedno je vrijeme atmosferu upotpunjavao i Djeda Mraz, dok ga nije zasjenila neočekivana radost izazvana rotirajućim bubnjićem i glasom koji je uzvikivao izvučene brojeve lančano usrećujući neobično velik broj pobjednika.15/12/2016 NAJAVA: PREDSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA O PRIMJENI ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PERIODU OD 2011-2015. GODINE

Sjutra, u petak, 16.12.2016, od 11-14h u EU Info centru, Akcija za ljudska prava (HRA) predstavlja rezultate istraživanja ”Analiza primjene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u periodu od 2011-2015. godine”.

Istraživanje je urađeno u okviru projekta ”Monitoring reforme pravosuđa” koji HRA i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) sprovode uz podršku Evropske unije i ambasade Kraljevine Holandije.

Autorka istraživanja je advokatica Darka Kisjelica, koja je bila sudija Osnovnog suda u Herceg-Novom. Urednica istraživanja je mr Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica HRA.

Na otvaranju skupa će govoriti i zamjenica ministra pravde, gospođa Maja Laković-Drašković, generalna direktorka Direktorata za pravosuđe Ministarstva pravde i gospođa Analiza Đansanti, v.d. šefa političkog sektora Delegacije EU u Crnoj Gori. Učešće su potvrdili i predsjednici i predstavnici Osnovnih sudova, članovi Vijeća Vrhovnog suda za odlučivanje po tužbi za pravično zadovoljenje, predstavnici Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, advokati i predstavnici nevladinih organizacija.

Pravo na suđenje u razumnom roku je ljudsko pravo koje je u državama članicama Savjeta Evrope najčešće kršeno u periodu od 1958-2015. godine, sudeći prema statistici Evropskog suda za ljudska prava. U odnosu na Crnu Goru, zaključno sa 2015. godinom, Evropski sud za ljudska prava je našao kršenje prava na suđenje u razumnom roku u 9 presuda ili 45% od ukupno 20 presuda u kojima je utvrđeno kršenje Konvencije, a u poslednjoj godini, Vlada Crne Gore je prihvatila poravnanje u 9 slučajeva zbog povrede ovog prava. U Crnoj Gori je u cilju zaštite prava na suđenje u razumnom roku u decembru 2007. godine usvojen Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, kojim su propisana dva pravna lijeka – zahtjev za ubrzanje postupka – kontrolni zahtjev i tužba koja se podnosi Vrhovnom sudu za pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Istraživanje HRA sadrži zaključke o primjeni tih pravnih ljekova u posljednjih pet godina u Crnoj Gori i njihovom uticaju na ubrzanje postupaka pred crnogorskim sudovima, kao i preporuke za obezbjeđenje njihove djelotvornosti.

Istraživanje je dugo trajalo zbog zastoja u pristupu informacijama koje je HRA tražila od sudova. Osnovni sud u Podgorici i Viši sud u Podgorici su odbili da dostave odluke predsjednika sudova po kontrolnim zahtjevima, pa se HRA obratila žalbom Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama, koja je onda, umjesto u roku od 15 dana, odlučila tek posle 9 mjeseci da HRA ima pravo da ostvari pristup anonimiziranim odlukama. O ovome je objavljena i posebna studija slučaja.

HRA je prvobitno, u martu 2011. godine, objavila istraživanje o prve tri godine primjene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Skup će se u petak odvijati prema agendi. Očekujemo kvalitetnu diskusiju pa apelujemo na novinare da, ako je to ikako moguće, ostanu do kraja skupa koji će se završiti prije 14h.

 8/12/2016 LECTURE OF LIDIJA INJAC STEVOVIĆ ON DEPRESSION ON FRIDAY, 9 DECEMBER, AT 5 P.M. IN THE SPECIAL PSYCHIATRIC HOSPITAL IN KOTOR

logoi-hra-anima-i-mdac

Human Rights Action (HRA), Center for women and peace education (ANIMA) and Mental Disability Advocacy center (MDAC), within the project “Beyond exclusion – effective rights for mental health patients” supported by the European Union through EU Delegation in Montenegro and Kotor Municipality,  provided a series of public lectures on various topics of mental health. The aim of these lectures is to improve information and awareness on the rights and needs of persons with mental disabilities, including their reintegration into society. During November we had the opportunity to hear two psychologists from Belgrade – Lidija Vasiljević who spoke about stigma and discrimination of people with mental disabilities and Lepa Mlađenović, who spoke about Anti-psychiatry movement which influenced the process of deinstitutionalization of persons with mental disabilities.

Lidija Injac Stevović, dr psychiatry and assistant professor of psychiatry at the Medical Faculty of the University of Montenegro, on Friday 9 December at 5 p.m, in the hall of the Educational Center within the SPB Kotor.will hold last lecture on depression.

The lectures are intended both for the public and employees of the SPB Kotor, as a place of encounter and exchange of knowledge and experiences with lectures from the country and region, which would open a range of topics of importance to the treatment and rights of persons with mental disabilities. The fact that a public debates will be organized within the Hospital provides “crossing an invisible border”, which, as a rule, there are about closed institutions in which there are people with mental disabilities. Population of Kotor has over half a century of experience of social distance which is necessary to minimize by the humanization of interpersonal relationships that begins with new knowledge and willingness to talk and exchange.

The lectures are open for all interested parties. In particular, we encourage interested members of the community, family members of people with mental disabilities, professional and activist public and media representatives to, with their participation in the discussion, help to walls of prejudice that separate us become more permeable and less painful.

23/11/2016 LECTURE OF LEPA MLAĐENOVIĆ ON ANTY-PSYCHIATRIC MOVEMENT AND DEINSTITUTIONALIZATION ON FRIDAY, 25 NOVEMBER, AT 5 P.M. IN THE SPECIAL PSYCHIATRIC HOSPITAL IN KOTOR

16/11/2016 ANNOUNCEMENT OF PUBLIC LECTURES: LECTURE OF LIDIJA VASILJEVIĆ ON STIGMATIZATION OF PEOPLE WITH MENTAL DISABILITIES ON FRIDAY 5 P.M. IN THE SPECIAL PSYCHIATRIC HOSPITAL IN KOTOR8/12/2016 NAJAVA JAVNIH PREDAVANJA: PREDAVANJE LIDIJE INJAC STEVOVIĆ O DEPRESIJI U PETAK 9. DECEMBRA U 17H U BOLNICI U KOTORU

logoi-hra-anima-i-mdac

U okviru projekta “Van izolacije – Ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima” kojeg realizuju Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA i Mental Disability Advocacy Center (MDAC) uz podršku Evropske unije i Opštine Kotor, predviđena je serija javnih predavanja na različite teme mentalnog zdravlja. Cilj ovih predavanja je unapređenje informisanosti i razvijanje svijesti o pravima i potrebama osoba sa mentalnim oboljenjima, uključujući njihovo ponovno uključivanje u društvo. Tokom novembra mjeseca imali smo priliku da čujemo dvije psihološkinje iz Beograda – Lidiju Vasiljević koja je govorila o stigmatizaciji i diskriminaciji osoba sa mentalnim oboljenjima, i Lepu Mlađenović koja je govorila o antipsihijatriji odnosno pokretu demokratske psihijatrije koji je uticao na proces deinstitucionalizacije osoba sa mentalnim poteškoćama.

Posljednje predavanje biće o depresiji, a održaće ga ekspertkinja iz Crne Gore – Lidija Injac Stevović, dr psihijatrije i docentkinja na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u petak 9. decembra u 17h, u sali Edukativnog centra u okviru SPB Kotor.

Predavanja su namijenjena i javnosti i zaposlenima u SPB Kotor, kao mjesto susreta i razmjene znanja i iskustava sa predavačima iz zemlje i regiona koji otvaraju niz tema od značaja za tretman i prava osoba sa mentalnim oboljenjima. Činjenica da se javne tribine organizuju u krugu Bolnice osigurava „prelazak nevidljive granice”, koja po pravilu postoji oko institucije zatvorenog tipa u kojoj se nalaze osobe sa mentalnim problemima. Stanovništvo Kotora ima preko pola vijeka iskustva socijalne distance koju je neophodno minimizirati humanizacijom međuljudskih odnosa koja počinje novim saznanjima i spremnošću na razgovor i razmjenu.

Predavanja su otvorena za sve zainteresovane. Posebno ohrabrujemo zainteresovane članove zajednice, članove porodica osoba sa mentalnim poteškoćama, stručnu i aktivističku javnost, te predstavnike medija da svojim učešćem u raspravi pomognemo da zidovi predrasuda koji nas razdvajaju postanu propusniji i manje bolni.

23/11/2016 NAJAVA JAVNIH PREDAVANJA: PREDAVANJE LEPE MLAĐENOVIĆ NA TEMU “ANTIPSIHIJATRIJSKI POKRET I DEINSTITUCIONALIZACIJA” U PETAK 25. NOVEMBRA U 17H U BOLNICI U KOTORU

16/11/2016 NAJAVA JAVNIH PREDAVANJA: PREDAVANJE LIDIJE VASILJEVIĆ NA TEMU “STIGMATIZACIJA OSOBA SA MENTALNIM OBOLJENJIMA” U PETAK U 17H U BOLNICI U KOTORU23/11/2016 LECTURE OF LEPA MLAĐENOVIĆ ON ANTY-PSYCHIATRIC MOVEMENT AND DEINSTITUTIONALIZATION ON FRIDAY, 25 NOVEMBER, AT 5 P.M. IN THE SPECIAL PSYCHIATRIC HOSPITAL IN KOTOR

We are inviting you to the second lecture within the project “Beyond exclusion – effective rights for mental health patients” supported by the European Union through EU Delegation in Montenegro and Kotor Municipality, implemented by the Human Rights Action (HRA), Center for Women and Peace Education – ANIMA and the Mental Disability Advocacy Center (MDAC). The aim of these lectures is to raise awareness on the rights and needs of persons with mental disabilities, including their reintegration into society.

Three lectures are planned within the Special Psychiatric Hospital in Kotor. The lectures are intended both for the public and employees of the BPS Kotor, as a place of encounter and exchange of knowledge and experiences with lectures from the country and region, which would open a range of topics of importance to the treatment and rights of persons with mental illness. Last week, Lidija Vasiljević, Ph.D., psychologist, psychotherapist and educator of psychodrama, held the first lecture last week about stigmatization of people with mental disabilities.

The second lecture will be given by Lepa Mladjenović, psychologist and activist from Belgrade, entitled Anti-psychiatry movement and institutionalization, on Friday 25 November at 5p.m., in the hall of the Educational Center within the SPB Kotor.

We hope that you will recognize the importance of these issues for our local community and society as a whole and help us eradicate stigma and discrimination with progressive and humane approach to these important issues.23/11/2016 NAJAVA JAVNIH PREDAVANJA: PREDAVANJE LEPE MLAĐENOVIĆ NA TEMU “ANTIPSIHIJATRIJSKI POKRET I DEINSTITUCIONALIZACIJA” U PETAK 25. NOVEMBRA U 17H U BOLNICI U KOTORU

Pozivamo Vas na drugo predavanje u okviru projekta “Van izolacije – Ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima” kojeg realizuju Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA i Mental Disability Advocacy Center (MDAC) uz podršku Evropske komisije i Opštine Kotor. Cilj serije javnih predavanja na različite teme mentalnog zdravlja je unapređenje informisanosti i razvijanje svijesti opšte populacije o pravima i potrebama osoba sa mentalnim oboljenjima i neophodnosti njihove reintegracije u društvo.

Planirana su tri predavanja u krugu Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor. Predavanja su namijenjena zainteresovanoj javnosti i zaposlenima u SPB Kotor kao mjestu susreta i razmjene znanja i iskustava sa predavačima iz zemlje i regiona koji će otvoriti niz tema od značaja za tretman i prava osoba sa mentalnim oboljenjima. Prvo predavanje je prošle nedjelje održala dr Lidija Vasiljević, psihološkinja, psihoterapeutkinja i edukatorka psihodrame na temu stigmatizacije osoba sa mentalnim oboljenjima.

Drugo predavanje održaće Lepa Mlađenović, psihološkinja i aktivistkinja iz Beograda na temu: Antipsihijatrijski pokret i deinstitucionalizacija, u petak 25. novembra u 17h, u sali Edukativnog centra u okviru SPB Kotor.

Nadamo se da ćete prepoznati značaj ovih tema za našu lokalnu zajednicu i društvo u cjelini i svojim učešćem pomoći da iskorijenimo stigmatizaciju i diskriminaciju naprednim i humanim pristupom ovim važnim pitanjima.