5/5/2016 ISTRAŽIVANJE ”STAVOVI GRAĐANA O PRAVOSUDNOM SISTEMU U CRNOJ GORI”

0505-01Objavljujemo rezultate istraživanja javnog mnjenja ”Stavovi građana o pravosudnom sistemu u Crnoj Gori” koje je CeMI sproveo u martu 2016. godine u okviru zajedničkog projekta s Akcijom za ljudska prava ”Monitoring reforme pravosuđa u Crnoj Gori”.

Jačanje povjerenja građana u pravosuđe je u kontinuitetu jedan od ciljeva strategija reforme pravosuđa u Crnoj Gori, pa tako i posljednje Strategije za period od 2014-2018. Akcioni plan za primjenu te Strategije 2014-2016 predviđa istraživanja javnog mnjenja o stavovima građana u odnosu na pravosuđe.

Preuzmite rezultate istraživanjaMicrosoft Power point, PDF format

>>>29/4/2016 USLOVI U KOJIMA RADI KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU KLINIČKOG CENTRA CRNE GORE SU ISPOD MINIMALNOG STANDARDA

30042016-111Klinika za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore radi u mizernim uslovima koji su ispod minimalnih standarda Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja i drugog nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT). Klinika se nalazi u trošnoj prizemnoj zgradi na Kruševcu u Podgorici, čiji se jedan dio već urušio, a njeno izmještanje ili bar temeljna rekonstrukcija nije ni u planu.

Ministarstvo zdravlja je za sada jedino obećalo da će sveukupno loše opšte materijalne uslove na Klinici (kapaciteta 40 kreveta) unaprijediti tako što će nastojati da obezbijedi sredstva stranih donatora za obnovu “posteljnog fonda”. Apelovali smo na Ministarstvo da preispita prioritete i obezbijedi sredstva za adekvatne uslove za smještaj pacijenata i rad Klinike. Svjedoci smo da se za neuporedivo manje važne ciljeve (npr. promociju turizma ili sport) svako malo pojavljuju viškovi sredstava u drugim ministarstvima, koji su mogli biti usmjereni na saniranje stanja na Klinici da je Ministarstvo to imalo za prioritet.

>>>14/3/2016 – BEGINNING OF PROJECT “BEYOND EXCLUSION – EFFECTIVE RIGHTS FOR MENTAL HEALTH PATIENTS“

NGOs Human Rights Action (HRA), Center for Women and Peace Education – ANIMA and Mental Disability Advocacy Center – MDAC from Budapest, started implementing project “Beyond exclusion – effective rights for mental health patients”, supported by the European Commission, through Delegation of European Union in Montenegro. To the end of successful project implementation, a Memorandum of cooperation with the Ministry of Health has been signed on 1st of March.

Within the project HRA, ANIMA and MDAC will advocate for determining and addressing social distance towards people with mental health issues, promotion of human rights of patients with mental health issues and adoption of sustainable model of deinstitutionalization of patients whose mental state does not require further hospitalization. In order to achieve more efficient implementation of recommendations of international expert bodies (CAT and CPT) to Montenegro, monitoring of respect for human rights of patients hospitalized in mental-health institutions in Montenegro has already begun.

HRA and MDAC will analyze implementation of the Law on Non-Contentious Proceedings regarding involuntary placement in psychiatric hospital and removal of legal capacity, and ANIMA will conduct gender based research on women as psychiatric patients.

HRA, ANIMA and MDAC will support the projects of local CSOs who could contribute to the improvement of occupational therapy in psychiatric hospitals and reintegration of their patients into society.

The planned project implementation period is 18 months.

***

–  Description of the action

>>>14/3/2016 – POČETAK PROJEKTA “VAN IZOLACIJE – OSTVARIVANJE PRAVA PACIJENATA SA MENTALNIM OBOLJENJIMA”

Nevladine organizacije Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA i Mental Disability Advocacy Center – MDAC iz Budimpešte, počele su sa sprovođenjem projekta ,,Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima” uz podršku Evropske komisije, posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori. U cilju uspješnog sprovođenja projekta, 1. marta je potpisan i Memorandum o saradnji sa Ministarstvom zdravlja.

U okviru projekta zalagaćemo se za uklanjanje distance koju društvo pravi u odnosu na osobe sa mentalnim oboljenjima, za unapređenje ljudskih prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima i usvajanje održivog modela deinstitucionalizacije pacijenata čije stanje ne zahtijeva dalju hospitalizaciju. U cilju efikasnijeg sprovođenja preporuka međunarodnih ekspertskih tijela (CAT i CPT) za Crnu Goru, započet je monitoring poštovanja ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama u Crnoj Gori.

HRA i MDAC će analizirati primjenu Zakona o vanparničnom postupku u odnosu na prinudni smještaj u psihijatrijsku bolnicu i oduzimanje poslovne sposobnosti, a ANIMA će sprovesti istraživanje o ženama pacijentkinjama s mentalnim oboljenjima.

Podržaćemo i projekte lokalnih udruženja građana koji bi mogli da doprinesu poboljšanju radno-okupacione terapije u psihijatrijskim bolnicama i reintegraciju njihovih pacijenata u društvo.

Planirano je da sprovođenje projekta traje 18 mjeseci.

***

Memorandum o saradnji sa Ministarstvom zdravlja

Opis aktivnosti

>>>15/7/2015 – THE FIRST NATIONAL CONFERENCE ON THE JUDICIAL REFORM PROCESS HELD

5The 1st National Conference on the Judicial Reform Process, under working title: “Judicial Reform in Montenegro – results achieved” has been held in Podgorica today.

The Conference was organised by NGO Human Rights Action (HRA) and NGO Center for Monitoring and research (CeMI), in cooperation with the Ministry of Justice within the Judicial Reform Monitoring Project, supported by the EU through the IPA 2013 Civil Society Facility Montenegro programme and the Kingdom of Netherlands through MATRA programme. The Conference was attended by judges, court presidents, public prosecutors, representatives of the Ministry of Justice, the Judicial Council, the Association of Judges of Montenegro, Association of State Prosecutors of Montenegro, Bar Association, Notary Chamber, Chamber of Public Executors, Centre for Mediation, non-governmental organizations, international organizations and diplomatic representatives.

At the opening session, the audience was addressed by Mr. Zoran Pažin, the Minister of Justice, Ms. Annalisa Giansanti, Political Affairs Advisor at the EU Delegation to Montenegro, Mr. Aleksandar Momirov, representative of Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ms. Stanka Vučinić, Deputy President of the Supreme Court of Montenegro, Mr. Ivica Stanković, Supreme State Prosecutor of Montenegro, Ms. Tea Gorjanc Prelević, HRA Executive Director and Mr. Zlatko Vujović, President of the Governing Board of CeMI. Opening the conference, Ms. Gorjanc Prelević said that the aim and motive of HRA and CeMI engagement in the project “Monitoring of Judicial Reform”, implemented in cooperation with the Ministry of Justice, was to “contribute that the reform is not carried out endlessly, to prevent prescribing the same strategic objectives as before, but complete the reform successfully during the following three years, as provided by the current Judicial Reform Strategy for the period 2014-2018. This can be achieved by objectively examining the results of the reforms, for which we have gathered here today. ”

>>>15/7/2015 – ODRŽANA PRVA NACIONALNA KONFERENCIJA O REFORMI PRAVOSUĐA

Danas je u Podgorici održana Prva nacionalna konferencija o reformi pravosuđa pod nazivom „Reforma pravosuđa u Crnoj Gori – ostvareni rezultati”.

Konferenciju su organizovale NVO Akcija za ljudska prava (HRA) i NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) u saradnji sa Ministarstvom pravde u okviru projekta “Monitoring reforme pravosuđa” podržanog od strane Delegacije EU u Crnoj Gori kroz “IPA 2013 Civil Society Facility Montenegro” program i Ambasade Kraljevine Holandije kroz „MATRA” program. Konferenciji su prisustvovali sudije, predsjednici sudova, državni tužioci, predstavnici Ministarstva pravde, Sudskog savjeta, Udruženja sudija Crne Gore, Udruženja državnih tužilaca Crne Gore, Advokatske komore, Notarske komore, Komore javnih izvršitelja, Centra za posredovanje, nevladinih organizacija, međunarodnih organizacija i diplomatski predstavnici.

U uvodnom dijelu konferencije govorili su g-din Zoran Pažin, ministar pravde, g-đa Annalisa Giansanti, predstavnica Delegacije EU u Crnoj Gori, g-din Aleksandar Momirov, predstavnik ambasade Kraljevine Holandije, g-đa Stanka Vučinić, zamjenica predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, g-din Ivica Stanković, Vrhovni državni tužilac Crne Gore, g-đa Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica HRA i g-din Zlatko Vujović, predsjednik UO CeMI. Otvarajući konferenciju, g-đa Gorjanc Prelević je rekla da je cilj i motiv angažovanja HRA i CeMI u projektu „Monitoring reforme pravosuđa“, koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom pravde, „da doprinesu da se reforma ne sprovodi unedogled, da se ponovo ne prepisuju isti strateški ciljevi kao do sada, već da se u naredne tri godine reforma uspješno i okonča, kako je i predviđeno aktuelnom Strategijom reforme pravosuđa za period 2014-2018. Put do toga je objektivno sagledavanje rezultata dosadašnje reforme, i u tom cilju smo se danas okupili“.

>>>15/07/2015 – IZLAGANJA UČESNIKA PRVE NACIONALNE KONFERENCIJE O REFORMI PRAVOSUĐA

logoi za sajt

Projekat: Monitoring reforme pravosuđa
PRVA NACIONALNA KONFERENCIJA O REFORMI PRAVOSUĐA
Reforma pravosuđa u Crnoj Gori – ostvareni rezultati
15. jul 2015.
Hotel Ramada, Podgorica

Uvodna izlaganja

g-din Zoran Pažin, ministar pravde
g-đa Annalisa Giansanti, Delegacija EU u Crnoj Gori
g-din Aleksandar Momirov, predstavnik ambasade Kraljevine Holandije
g-đa Stanka Vučinić, zamjenica predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore
g-din Ivica Stanković, Vrhovni državni tužilac Crne Gore
g-đa Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica HRA
g-din Zlatko Vujović, predsjednik UO CeMI

Panel 1: Izbor, ocjenjivanje, napredovanje i utvrđivanje odgovornosti sudija i tužilaca

g-din Mladen Vukčević, predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore
g-đa Nataša Radonjić, načelnica Direkcije za organizaciju pravosuđa, Ministarstvo pravde
g-đa Hasnija Simonović, predsjednica Udruženja sudija Crne Gore
g-din Veselin Vučković, predsjednik Udruženja državnih tužilaca Crne Gore
g-đa Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica HRA

Panel 2: Transparentnost i dostupnost pravosudnih institucija – uslov povećanja povjerenja javnosti u pravosuđe

g-din Vlado Dedović, direktor pravnog odjeljenja CeMI
g-din Zoran Radović, predsjednik Osnovnog suda u Podgorici
g-din Veselin Vučković, zamjenik Vrhovnog državnog tužioca
g-đa Marina Vujačić, direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore
g-đa Svetlana Đokić, TV Vijesti

Panel 3: Razvoj i uloga pravosudnih profesija i drugih profesija u funkciji pravosuđa u procesu reforme

g-din Nikola Medojević, predstavnik Advokatske komore Crne Gore
g-din Branislav Vukićević, predsjednik Notarske komore Crne Gore
g-din Siniša Mugoša, predsjednik Komore javnih izvršitelja
g-din Miroslav Knežević, direktor Centra za posredovanje
g-din Milojica Zindović, predsjednik Udruženja sudskih vještaka

Na konferenciji je predstavljen i Nacrt izvještaja o realizaciji Strategije reforme pravosuđa 2007-2012 koji je dostupan ovdje.

za sajt14/7/2015 – ANNOUNCEMENT OF THE FIRST NATIONAL CONFERENCE ON THE JUDICIAL REFORM PROCESS

NGO Human Rights Action (HRA) and NGO Center for Monitoring and research (CeMI), in cooperation with the Ministry of Justice, are organising tomorrow, on 15 July 2015 at 10:00 am at the Ramada hotel, the 1st National Conference on the Judicial Reform Process, under working title: “Judicial Reform in Montenegro – results achieved”. The conference will be held within the Judicial Reform Monitoring Project, supported by the EU through the IPA 2013 Civil Society Facility Montenegro programme and the Kingdom of Netherlands through MATRA programme.

The audience will be addressed by Mr. Zoran Pažin, the Minister of Justice, Ms. Annalisa Giansanti, Political Affairs Advisor at the EU Delegation to Montenegro, Mr. Aleksandar Momirov, representative of Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ms. Stanka Vučinić, Deputy President of the Supreme Court of Montenegro, Mr. Ivica Stanković, Supreme State Prosecutor of Montenegro, Ms. Tea Gorjanc Prelević, HRA Executive Director and Mr. Zlatko Vujović, President of the Governing Board of CeMI.

Within the Conference, three panel discussions will be held on the following topics:

1. “Election, evaluation, promotion and determining liability of judges and prosecutors”;
2. “Transparency and accessibility of judicial institutions – the requirement for increasing public confidence in the judiciary”; and
3. “The development and role of the judicial professions and other professions in the function of the judiciary in the reform process”.

The high representatives from the judiciary institutions and professions, the media and CSOs will speak at these panels.

The report on realized activities in the judiciary reform process 2007 – 2014 will be presented at the Conference.

The Agenda of the Conference is available here.

>>>14/7/2015 – NAJAVA PRVE NACIONALNE KONFERENCIJE O REFORMI PRAVOSUĐA

Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) u saradnji sa Ministarstvom pravde, sjutra, 15. jula 2015. u 10:00 h u hotelu Ramada organizuju prvu nacionalnu Konferenciju o reformi pravosuđa, pod radnim nazivom: „Reforma pravosuđa u Crnoj Gori – ostvareni rezultati”. Konferencija se održava u okviru projekta “Monitoring reforme pravosuđa” podržanog od strane Delegacije EU u Crnoj Gori kroz “IPA 2013 Civil Society Facility Montenegro” program i Ambasade Kraljevine Holandije kroz „MATRA” program.

Na Konferenciji će govoriti g-din Zoran Pažin, ministar pravde, g-đa Annalisa Giansanti, predstavnica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, g-din Aleksandar Momirov, predstavnik ambasade Kraljevine Holandije, g-đa Stanka Vučinić, zamjenica predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, g-din Ivica Stanković, Vrhovni državni tužilac Crne Gore, g-đa Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica HRA i g-din Zlatko Vujović, predsjednik UO CeMI.

U okviru Konferencije održaće se 3 panel diskusije na teme:

1. Izbor, ocjenjivanje, napredovanje i utvrđivanje odgovornosti sudija i tužilaca;
2. Transparentnost i dostupnost pravosudnih institucija – uslov povećanja povjerenja javnosti u pravosuđe; i
3. Razvoj i uloga pravosudnih profesija i drugih profesija u funkciji pravosuđa u procesu reforme.

U okviru panela će govoriti predstavnici pravosudnih institucija, medija i nevladinih organizacija.

Na Konferenciji će biti predstavljen i Izvještaj o realizovanim aktivnostima u procesu reforme pravosuđa 2007-2014.

Pozivamo Vas da prisustvujete Konferenciji i o njoj obavijestite širu javnost.

Agenda Konferencije je dostupna ovdje.

>>>10/7/2015 – MEMORANDUM ON COOPERATION WITH THE SUPREME COURT FOR JUDICIAL REFORM MONITORING PROJECT SIGNED

Memorandum on cooperation for “Judicial Reform Monitoring Project” between the Supreme Court of Montenegro, NGO Human Rights Action and NGO Center for Monitoring and research – CeMI has been signed today.

The memorandum on cooperation is available here.10/7/2015 – POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI NA PROJEKTU “MONITORING REFORME PRAVOSUĐA” SA VRHOVNIM SUDOM

Danas je potpisan Memorandum o saradnji na projektu „Monitoring reforme pravosuđa“ između Vrhovnog suda, NVO Akcije za ljudska prava i NVO Centar za monitoring i istraživanje – CeMI.

Memorandum o saradnji je dostupan ovdje.KONKURS – dodjela malih grantova nevladinim organizacijama

Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprječavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije

NVO Juventas i Akcija za ljudska prava (HRA)

u okviru projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprječavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije” raspisuju

KONKURS

za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama za unapređenje položaja osuđenih lica za vrijeme izdržavanja kazne i nakon otpusta

 

Prijedloge projekata vrijednosti do 10.000,00 eura u cilju podrške rehabilitaciji i resocijalizaciji osuđenih lica, možete dostaviti do 30. aprila 2015. Za odabir tema konsultovati Nacrt akcionog plana za unapređenje položaja lica lišenih slobode i podrške nakon otpusta koji je dostupan na sajtovima www.juventas.co.me i www.hraction.org.

Na konkurs se može prijaviti organizacija koja ispunjava sljedeće uslove:

  • registrovana je u Crnoj Gori najmanje godinu dana prije raspisivanja ovog konkursa;
  • ima sjedište u Crnoj Gori;
  • neposredno je odgovorna za pripremu i upravljanje projektom, samostalno ili u partnerstvu sa drugom organizacijom koja ispunjava uslove konkursa.

Organizacije koje su već dobile podršku kroz program – EuropeAid/134284/L/ACT/ME, EIDHR 2013 – u okviru drugih odobrenih projekata, nemaju pravo učešća na ovom konkursu.

Za prijavu na konkurs je potrebno popuniti: Prijavni formular, Prijedlog budžeta i Matricu logičkog okvira. Prije popunjavanja ovih formulara pročitati Vodič. Sve informacije i formulari za prijavu nalaze se na sajtovima NVO Juventas i Akcije za ljudska prava: www.juventas.co.me i www.hraction.org.

 MONITORING poštovanja ljudskih prava

U okviru projekta se sprovode i monitoring posjete Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija.

Monitoring tim je sproveo tri posjete u maju 2014. Individualne posjete zatvorenicima su obavljene 11. i 27. decembra 2013. kao i 15. februara i 28. aprila 2014.
Monitoring tim je nastavio sa posjetama 4. i 16. juna 2014.

Nastavili smo sa posjetama i u 2015.
ZIKS smo posjetili 4. 5. 6. 9. i 20. februara.

O urgentnim nalazima monitoring obaviještena je uprava ZIKS-a, dok će sveobuhvatni izvještaj o monitoringu naknadno biti objavljen.Radna grupa

Nacrt akcionog plana za reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije lica na izdržavanju kazne zatvora

usmjeravanje_z_rg_01

Dana 12.02. i 13.02. 2015. U Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Podgorici sprovodi se završni sastanak sa ciljem finalizovanja Nacrta Akcionog plana reforme programa rehabilitacije i resocijalizacije za zatvorenike/ce. U razvoju Akcionog plana učestvovali su predstavnici Zavoda za izvršenja krivičnih sankcija, Ministarstva pravde Centra za socijalni rad Podgorica, Instituta za javno zdravlje, Centra za stručno, ZZZCG, NA, CEMI, Akcija za ljudska prava i Juventas.

Akcioni plan, sa ciljem predlaganja mjera reforme zatvorskog sistema, sastoji se iz 4 oblasti:

1. Unapređenje sveobuhvatnog tretmana osoba osuđenih na kaznu zatvora

2. Usluge za pripremu izlaska i podrška/usluge nakon izlaska

3. Pružanje zdravstvene zaštite licima lišenih slobode

4. Sprečavanje mučenja i drugog zlostavljanja

Ciljne grupe ovog dokumenta su osuđenici, ali i profesionaci koji rade sa njima i čije potrebe ne smju biti zanemarene u planiranju promjena.

Dvodnevni sastanak je dio projekta „Usmjeravanje zatvora ka zajednici- sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije“ koji teži promociji ostvarivanja ljudskih prava, naročito u pogledu tretmana pritvorenika i lica na izdržavanju kazne zatvora. Fokus projekta je na proširenju mogućnosti za radno angažovanje lica na izdržavanju kazne zatvora, na povećanju pristupa formalnom i neformalnom obrazovanju, prikladnoj zdravstvenoj zaštiti sa posebnim naglaskom na rehabilitaciji korisnika droga, s ciljem obezbjeđenja efektivne resocijalizacije nakon otpusta iz zatvora, kao i prevencije nasilja i zlostavljanja u zatvorima i obezbjeđivanja adekvatanog institucionalnog odgovora na potrebe bivših zatvorenika.

Projekat se realizuje od decembra 2013. godine od strane NVO „Juventas” i NVO „Akcija za ljudska prava” iz Crne Gore, a partner na projektu je Ministarstvo pravde. Planirano je da projekat bude realizovan do oktobra 2015. godine. Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, koju predstavlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori , kroz  Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EDIHR) 2013. godine.

Prvi sastanak radne grupe

usmjeravanje_z_rg_01+

Inicijalni sastanak Radne grupe za izradu Akcionog plana za reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije u zatvorima u Crnoj Gori održan je u petak, 30. maja 2014. godine, u PR Centru (Podgorica), u terminu od 12h do 15h.

Članovi Radne grupe su predstavnici sljedećih institucija i nevladinih organizacija: ZIKS, Ministastvo pravde, Ministarstvo zdravlja, Centar za socijalni rad-Podgorica, JU Institut za javno zdravlje, Centar za stručno obrazovanje, NVO „Juventas“, NVO „Akcija za ljudska prava“, NVO „SOS telefon“  i NVO „Narcotics Anonimys“. Kako je planirano, sljedeći sastanak biće održan u utorak, 10. juna 2014. godine.

Na sastanku su predstavljene preporuke date tokom posljednje posjete predstavnika Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT), koje su objavljene u maju 2014. godine, kao i zaključaci i preporuke sa međunarodne konferencije “Usmjeravanje zatvora ka zajednici“, održane u aprilu 2014. godine, u Budvi, u organizaciji NVO “Juventas” i NVO “HRA”. Takođe, definisane su oblasti koje će Akcioni plan obuhvatiti i započet je rad na definisanju ciljeva, te određena nacin i dinamika rada Radne grupe.Promotivni materijali

usmjeravanje_zatvora_post-500